Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 28-01-2005
Revideret: 13-01-2011

Aguilegia flabellata

 

 

 

Aquilegia flabellata

Botanik

Familie: Ranunculaceae

Hjemsted: Japan, Korea

Sorter

A.f. ’Cameo’, fås i 5 farver/farvekombinationer.

A.f. ’Mini Star’, blåhvid

A.f. ’Nana Alba’, cremehvid.

A.f. ’White Angel’, rent hvid.

De nævnte sorter bliver 15-20 cm høje.

A.f. Winky, fås i flere farvekombinationer, og bliver 25-30 cm det første år, året efter 40-45 cm høj.

Formering

Frøformeres.

Der er ca. 1.000 frø pr. gram, spireprocenten er ca. 80.

Frøene spirer uregelmæssigt. Ved 15-20°C spirer frøene på 3-4 uger. Frøene dækkes med voksemedium.

5-6 uger efter såning kan der prikles i speedlingbakker med huldiameter på 2-2,5 cm.

Temperaturen holdes på 16°C.

Der sås normalt i marts-april, for sen såning kan bevirke, at der ikke dannes tilstrækkeligt antal blade før vækstsæsonen er forbi, og planterne kan således ikke induceres til blomstring.

Potning

Pladsforbrug

5-6 uger efter prikling pottes i 7-10 cm potter. Der pottes i en svagt gødet sphagnumblanding med god porevolumen. pH 6,0-6,5.

Klima

Temperatur: 16°C lige efter oppotning, senere kan den sænkes til 10°C. Senere sænkes temperaturen til 5-8°C (se blomstring).

Planterne kan efter oppotning sættes på friland.

Hvis planterne sættes på friland, beholder de bladene, medens planterne i hus mister de ældste blade, så der ved salg bliver en del afpudsning.

Drives i foråret ved ca. 12°C.

Vand

Gødning

Planterne holdes fugtige, men må ikke overvandes.

Gødningen skal være med lidt mere kalium end kvælstof, og der gødes ikke for kraftigt.

Vækstregulering

Hvis drivtemperturen holdes på højst 12°C er retardering i reglen ikke nødvendig.

Alar SP 0,25% – 0,3% (250 – 300 g i 100 liter vand), Bonzi 0,03% (30 ml i 100 liter vand) og Cycocel 0,125% (125 ml i 100 liter vand) virker retarderende.

Blomstring

Aquilegia skal have 12 blade før den kan blomstre, og det får den på 12-15 uger om efteråret, først på sommeren varer det 17-19 uger, fordi temperaturen er højere. Når de 12 blade er dannede, sænkes temperaturen til 5°C i 9 uger. Dette kan gøres om vinteren i væksthus, men kan også ske i kølerum, hvis der gives 8 timer lys pr. døgn.

Efter kølingen hæves temperaturen til 12-18°C, 12-14°C giver de mest kompakte planter.

Hvis planterne drives om vinteren skal der gives vækstlys. Ved lang dag på 16 timer blomstrer planterne et par dage hurtigere end ved kort dag på 9 timer, men planterne bliver også lidt større.

Plantebeskyttelse

Botrytis (gråskimmel).

Meldug: Tåler ikke svovl.

Produktionstid

9-12 mdr., afhængig af hvornår man begynder at drive planterne. Drivning kan normalt begyndes midt i december. Hvor hurtigt planterne blomstrer er meget sortsafhængigt, de hurtigste blomstrer efter 6 ugers drivning med lys.

Litteratur

Harm:U. 1999: Kulturerfahrungen mit Aquilegia flabellata

        'Cameo'. Gb+Gw (19):14-15

McGrew,J., 1999:Aquilegias are looking up. GrowerTalks

        (6):51-52

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 28-01-2005 Oprettet: 28-01-2005 Revideret: 13-01-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter