Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 06-10-2016

Peristrophe speciosa

 

Botanik

Familie: Acanthaceae

Hjemsted: Bengalen og Indien

Udseende

Planterne har ægformede blade med stængel. Størrelsen er ind til 12 cm lange og 6 cm brede. Løvbladene, som er dannes i den generative fase, er tydeligt mindre og smallere.

Blomsterne er samlede i ende- eller akselstillede blomsterkvaste. I blomstringsperioden udvikles stadig nye blomster. Den enkelte blomsts kronblade er rørformede og dybt spaltede. Kronbladene er lysende violette med en purpur plet i svælget.

Formering

Frøformering:

Frøene dækkes med såmedium og spirer på ca. 14 dage.

Stiklingeformeres:

Både top- og ledstiklinger kan anvendes, men da topsiklinger bryder bedst, anvendes disse, hvis det er muligt.

Der stikkes i svagtgødet sphagnumblanding, og stiklingerne roder næsten 100% i løbet af 3 uger, hvis den relative luftfugtighed er tilstrækkelig høj.

Der kan stikkes i formerinsenheder, men da rodnings- procenten er så høj, kan der med fordel stikkes i salgspotten.

Temperatur ca. 23°C.

Potning
pladsforbrug

Der stikkes/pottes 1 stikling i en 12 cm potte.

Voksemediet er en gødet sphagnumblanding, evt. med ler, og med pH 5,5-6,0.

Klima

Temperatur:

Efter formeringen holdes 20°C, luft ved 22°C.

Kommer temperaturen under 14°C hæmmes væksten og blomstringen alvorligt, blomstringen kan helt udeblive.

Skygge:

Ved indstråling over 30.000 lux (ca. 275 W pr. m²) skygges, ellers bliver bladene lyse.

Luftfugtighed:

Især i formeringen er høj relativ luftfugtighed nødvendig.

Vand, gødskning, CO2

Planten er, især i sommerperioden, meget næringskrævende, men gødningssammensætningen kendes ikke.

CO2-tilskud sandsynligvis en fordel.

Vækstregulering

Knibning:

For at fremme sideskudsdannelsen knibes planten blødt, når den er ca. 15 cm høj.

Retardering:

For at opnå en kompakt plante kan der vandes 1-2 gange med 2-3 promille Cycocel (200-300 ml i 100 l vand).

Blomsterinduktion
Blomsterudvikling

Peristrophe er en kortdagsplante, så for at få dannet blomster skal der kortdagsbehandles i 5-6 uger med en daglængde på 8 timer. Når knopperne er synlige (uden lup) er kort dag ikke længere nødvendig.

Plantebeskyttelse

Botrytis (gråskimmel), Melus, Frankliniella. 

Produktionstid

Fra stikning til begyndende salg går der ca. 16 uger.

Litteratur

Grüneberg, H. 1994: Peristrophe speciosa.

Taspo Gartenbaumagazin. 3(12):20

.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 06-10-2016

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter