Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Aporocactus Lem

Aporocactus Lem.

Cactaceae

Dansk: Slangekaktus, Rottehalekaktus.

Synonymer:

Slægten omfatter 6 arter i Mexico. Det er krybende eller hængende urteagtige kaktus med lange, tynde, runde, hængende og rigt forgrenede skud med korte børsteagtige torne og hist og her luftrødder. Blomsterne dagåbne tragtformede, lyserøde eller karminrøde.

A. flagelliformis (A. leptophis) fra Mexico er en hængende urt med 10 – 15 mm tykke, tætribbede langstrakte skud. Villigt blomstrende med 4 – 6 cm lange karminrøde blomster. Naturlig blomstring april – maj. Som mindre til middelstor blomstrende/grøn ampel, opret eller podet potteplante.

A. martianus (A. conzattii) fra Mexico er en hængende eller krybende kaktus med 8 – 10-ribbede langstrakte led med brune torne. Blomsten rød, tragtformet. Som mindre til middelstor grøn/blomstrende hængende potteplante.


KULTUR

Formering generativ eller vegetativ ved led med tørre snitflader.

Formering generativ eller vegetativ (af hensyn til ensartethed) ved afbrækkede skud med tørre snitflader. Roddannelse på 2-4 uger ved 20-22°C, 15-25 klux uden stærk direkte sol, daglængde 14-16 timer og 60-70% RH. Formeringsmediets pH 5,8 - 6,0, calciumniveau 200-220 og omsætningsgrad ikke over 120.

Dyrkning ved 20-50 klux uden stærk direkte sol, 14-16 timers daglængde og 20-22°C med højere nat end dag. Luftfugtigheden 60-70% RH og god luftcirkulation (0,5 – 0,6 m/sek.). Vanding middel til sparsom. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 130:20:200:100:35. Ammoniumkoncentration 0 - 10%. Voksemediets pH 5,8-6,0, calciumniveau 200 - 220. omsætningsgrad ikke over 120 og lertilsætning. Vinterperiode (hvile-) 12 - 14°C og 50 - 60% RH.

Vækstregulering ved varieret antal stiklinger pr. potte. Eventuelt højstammet ved podning på Selinicereus grandiflorus eller S. hamatus?

Blomsterdannelse ved lav temperatur, 12 - 14°C, KD og tørt. Naturlig blomstring april – juni.

Skadevoldere: Fusarium, skjoldlus, uldlus, væksthusspindemider, trips ødem. Minimum 10°C.


 

 

 

 

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter