Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 30-10-2017

Monanthes Haw

Monanthes Haw.

(Crassulaceae)

Dansk: Monanthes

Synonymer: Petrophyes, Sempervivum, Sedum

Slægten omfatter ca 10 arter fra De Canariske Øer. Det er sukkulente dværgbuske eller pudeplanter med forgrenet eller enkel, meget kort stamme. Bladene spredte eller modsatte, æg- eller kølleformede, helrandede og tykke. Blomsten grøn-, gul- eller rødlig, oftest på lange tynde stængler. Kronblade lineære eller lancetformede med honning-kopper.

M. atlantica (M. muralis, Petrophyes muralis) er 5 cm høje buskformede planter med spredte, næsten trinde, 7 mm lange, 3-4 mm brede, brunrøde blade jævnt fordelt over hele stænglen. Blomsterstanden med 3-7 grønlige blomster. Naturlig blomstring maj-juni. Som lille grøn eller blomstrende potteplante.

M. laxiflora (M. agriostophis, Sedum l., Petrophyes agriostophis) er en dværgbusk med korsvis modsatte eller modsatte nøgne, eliptiske til ægformede stumpe, 8-20 mm lange, 5-8 mm brede, 3-5 mm tykke mørkegrønne blade med sølvagtige skæl. Blomsterstanden med 3-5, 5-7 mm brede grønlige blomster på tynde stilke. Mange typer (Sorter) findes. Naturlig blomstring marts-april.

M. polyphylla er en lav, halvkugleformet dværgbusk med tætte, 1-2 cm brede rosetter af 6-8 mm lange, 2-3 mm brede, stærkt kødede blade med lyse spidser. Blomsterstanden med 1-4 rødlige blomster. Naturlig blomstring juni.


KULTUR

Formering generativ eller vegetativ ved deling top-, led eller bladstiklinger med tørre snitflader i marts-april. Roddannelse på 4-5 uger ved 12-15° C og 70-80% RH, lysintensitet 20-30 klux uden stærk direkte sol og daglængde 12-16 timer. Formeringsmediets pH 5,5 -6,0, calciumtal 200-220, omsætningsgrad ikke over 120, tilsat sand.

Dyrkning ved 20-50 klux uden stærk direkte sol, 12-18 timers daglængde, temperatur til vegetativ vækst 16-17° C (højst 25° C), med lidt højere nat- end dagtemperatur. RH 60-70% og god luftcirkulationVanding jævnlig, under vinterhvile lyst, 4-8° C, sparsom vanding, oppotning februar-marts. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 150:30:200:140:20. Ammoniumkoncentration 0-15%. Voksemediets pH 5,8 - 6,1, calciumniveau 200-230, omsætningsgrad ikke over 120 og tilsætning af ler. Frilandsdyrkning i juni-august.

Vækstregulering ved knibning og/eller kemisk/klimatisk regulering.

Blomsterdannelse ved lav temperatur (4-8° C) oktober - februar. Drivning 12-15° C, uden stærk direkte sol under blomstring.

Skadevoldere: Fusarium, rhizoctonia, trips, spindemider, øresnudebille, bladlus, bladnematoder.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 30-10-2017

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter