Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 29-01-2018

Argyranthemum frutescens

 

Botanik

Familie: Compositae, Kurveblomstfamilien.

Hjemsted: Kanariske Øer.

MARGERIT

Sorter

Der er udviklet sygdomsfrie sorter.

Formering

Stiklingeformeres.

Der stikkes en topstikling med 4 fuldt udviklede blade, ca. 5 cm i en formeringsenhed eller direkte i salgspotten.

Stikkemediet kan være let gødet, letkalket sphagnumblanding, Jiffy-7 eller stenuld.

Rodning sker i plasttelt, klar om vinteren, hvid ved stærk indstråling.

Temperatur: jord og luft: 20-22°C.

Rodning tager ca. 14 dage.

Potning/Pladsforbrug

Er der stukket i en formeringsenhed pottes når rødderne er ude.

Pottemediet er en gødet, kalket sphagnumblanding. pH 5,5-6,0.

Pottetæt 10 cm: 109 planter pr. m².

Afstand 10 cm: 40 planter pr. m².

Klimaforhold

Temperatur: Vegetativ vækst: ved 20°C eller mere, luft ved 24°C.

Blomsterinduktion: 15-18°C, luft ved +3°C

Kan "overvintre" ved 8-10°C, men da sker ingen tilvækst, og de nederste blade bliver gule.

Luftfugtighed: Ikke for høj relativ luftfugtighed, da der så let bliver problemer med gråskimmel, og retarderingen virker dårligt, helst ca. 60% RH.

Ved at holde lav luftfugtighed og sørge for god fordampning fra planterne, kan en del retardering undgås.

Skygge: Kun skygge for at undgå for høje temperaturer.

Vand

Gødskning

CO2

Ved hver vanding tilføres gødning sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 18 : 108 : 35 : 12 + mikronæring

Der udvandes med en ledningsværdi på 1,7-1,9, svarende til ca. 1,25 promille.

De sidste 8-14 dage før salg vandes med Lv på 1,1-1,2.

Det fremmer væksten og udviklingen at tilføre CO2, 600-800 ppm.

Vækstregulering

Knibning: Planterne kan knibes, det giver en mere fyldig plante. Knibningen skal i givet fald foretages 2-3 uger efter stikning og over 5 blade, eller 5 cm over pottekant.

Retardering: Der kan vandes med 0,75 % Cycocel når skuddene efter knibningen er ca 1 cm lange eller når planten er 5-6 cm over pottekanten. Det kan være nødvendigt med nok en vanding. Den bedste holdbarhed efter transport fås ved at vande 5-10 gange med 0,3-0,5% Cycocel, sidste gang ved hvid spids.

Når planterne retarderes, bør temperaturen være 18-19°C, og luftfugtigheden ikke over 85% RH.

Blomsterinduktion

Blomsterdannelsen sker ved forholdsvis lave temperaturer, 12-16°C, og denne temperatur kan holdes i 2 uger. Dyrkning ved 12°C medfører dog, at der bliver for mange gule blade nederst på planterne.

Blomsterudviklingen sker hurtigst ved 18-20°C og lang dag, som kan opnås ved f.eks. 5 timer natafbrydelse med glødelamper 15 W pr. m².

Langdagsbehandling kan også gives som vækstlys, 30 W pr. m² SON-T, så dagen bliver 16 timer.

Ved at dyrke planterne ved 15-17°C sker blomsterdannelsen over det mindste antal løvblade, og der dannes langt flere blomster, sammenlignet med højere temperatur.

Ved at dyrke ved 16 timer dag fremmes blomsterudviklingen 3-5 uger sammenlignet med en daglængde på 13 timer.

Det ideelle ville være, at inducere blomst ved 14-15°C i 2 uger og derefter hæve temperaturen til 18-20°C ind til salg.

Blomsterdannelse sker meget sparsomt ved temperaturer over 20°C, uanset daglængde, men når planten har dannet 28-32 blade blomstrer den uanset temperatur og daglængde.

Hvis der stikkes efter ca. 1. april, er der risiko for, at planterne går for tidligt i blomst, og planten bliver da lille og 'tynd'. For at få en god bund kan man i de første par uger dyrke planterne ved kort dag, 10-11 timer.

Skadegørere

Lus, Mellus, Minérlarver, Thrips, Spindemider,  Gråskimmel, Pythium, Fusarium.

Moderplanter

Moderplanter dyrkes enten ved kort dag eller ved temperaturer over 20°C døgnet rundt.

Moderplanterne holdes godt tilbageknebne så skuddene, hvorpå der høstes stiklinger ikke bliver for lange, da der sår er en risiko for, at stiklingen er blomsterinduceret. Til stiklingeproduktion fra marts-april og frem bør man stare med nye moderplanter, da de gamle fra efteråret er praktisk taget umulig at holde vegetative.

Antal stiklinger, som kan høstes, afhænger helt af moderplantens opbygning, og hvor længe man høster.

Stiklinger tåler ikke under 3°C.

Stiklinger skal opbevares ved 6-10°C i max. 14 dage.

Salgsplanter

Margeritter sælges i alle størrelse potter fra uknebne i 7 og 9-cm potter over stammede i 3,5 og 5 liter spande til 3-4 år gamle stammede planter. Mest almindelige er knebne/uknebne i 10-11-cm potter og stammede i 3,5 liter spande.

Litteratur

Andersen, H. 1993: Forsøg i PPS-husene.

Konishi, K. & A. Azuma, 1975: Studies on the Flowering Response of Marguerite, Chrysanthemum frutescens L. J.Japan.Soc.Hort.Sci. 44 (2) p. 144-153.

Johansson, Jan 1973: Trädgårdsmargerit, Chrysanthemum frutescens hybrida, som kruk- och utplantningsväxt.

Lantbrukshögskolans medd. Trädgärds 40, Uppsala.

Sandved, G. 1980: Margerit (Chrysanthemum frutscens L). Gartner Yrket 70 (10) p. 270-275.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 31-01-2018 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 29-01-2018

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter

Aglaonema
23.11.18
Monanthes Haw
30.10.17