Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 17-10-2011

Dipladenia sander 'Rosea'

 

 

Botanik

Familie: Apocynaceae

Hjemsted: Tropisk Sydamerika

Formering

Stiklingeformeres.

Der anvendes ledstiklinger med 1 bladpar.

Stiklingerne lægges i lunkent vand for at fjerne mælkesaften, som er giftig. Der stikkes direkte i salgspotten 2-4 stiklinger pr. potte. Den bedste roddannelse fås ved at dyppe stiklingerne i Floramon. Der stikkes i letkalket, letgødet sphagnum, pH 4,0-5,0.

Potning/Pladsforbrug

Hvis der ikke er stukket direkte i salgspotten, pottes 2-4 rodede småplanter i en 10-11 cm potte. I hver potte skal stiklingerne være lige gamle og lige udviklede. Der pottes ca. 6 uger efter stikning.

Klima

Temperatur: I formeringen 22°C døgnet rundt, også i jorden. Videre vækst: 16-20°C, luft ved 20°C. Temperaturer over 20°C medfører dårlig blomsterudvikling.

Skygge: Kun i formeringsperioden og den første tid efter oppotning skygges, i den første tid kraftigt, senere let for til sidst helt at fjernes, da Dipladenia er meget lyskrævende for at danne blomster. Ved meget kraftig indstråling, over 65.000 lux (=600 W/m²), kan det dog blive nødvendigt at skygge midt på dagen.

Ikke for høj relativ luftfugtighed, 75-80%.

Vand, Gødning, CO2

Dipladenia er meget følsom over for overvanding, så vandet skal løbe hurtigt fra bordene, hvis der anvendes flod/ebbe-vanding.

Der vandes med gødningsvand, sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 25 : 146 : 29 : 12 + mikronæring.

Ammoniumprocenten bør ligge mellem 5 og 30.

Der udvandes med Lv 1,5-1,7.

Vækstregulering

Når planten er ca. 10 cm høj, kan væksten reduceres lidt og blomstringen forbedres lidt, ved at sprøjte en gang med 3-4 promille Alar 85 (300-400 g i 100 l vand).

Blomstring

Blomsterdannelsen er afhængig af høj indstråling, hvis der er for lidt lys i forhold til temperaturen, bliver skuddene lange og tynde, og der dannes kun få blomster.

Skadegørere

Stængel- og bladpletter (Phoma sp.), Pythium, Rhizoctonia, Gråskimmel (Botrytis), Bladlus, Skjold- og Uldlus.  

Litteratur

Christensen, O.V. og H. Andersen, 1977: Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Dipladenia sanderi 'Rosea'. 1300 Medd.

Stat. Forsøg. Pl.kultur.

Hentig, W.-U. v., 1988: Dipladenia-Arten und -Sorten.

Kulturkartei Zierpflanzenbau.

Moes,E. 1976: Standardiseret dyrkning af Dipladenia
sanderi 'Rosea'. 1273 Medd.
Stat. Forsøg. Pl.kultur.

.

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 17-10-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter