Feedback Form

 1795

Oprettet: 25-06-2014
Revideret: 11-06-2015

Forsøgsarbejde: Kontrol af udstyr ved markvanding med kanon

Ved vanding af forsøg skal der sikres et ensartet spredebillede.

Der blev i 2013 gennemført en FarmTest, der belyser gevinsten ved at optimere eksisterende markvandingsanlæg. Optimeringen omfatter:

  • Kontrol af vandydelsen (vandmængden, m³)
  • Kontrol af vandfordelingen i vandingssporets bredde (+/- 20 pct. er acceptabel)

Mange vandingsanlæg er 20-35 år gamle (boringer, rørledninger, kanoner mv.), og ydelsen kan være faldet over årerne. Derfor kan vandfordelingen være væsentlig dårligere nu, end da anlægget var nyt.

FarmTesten giver bl.a. en vejledning for et servicecheck af anlæggets tilstand, der kan foretages på en halv arbejdsdag. Åbn FarmTest-beskrivelsen på LandbrugsInfo(kræver abonnement på LandbrugsInfo). FarmTest-beskrivelsen indeholder tre link, til:

  • Selve FarmTesten
  • Et regneark vedr. vandfordelingen. Vandmålinger indtastes i en skabelon, hvorefter der genereres en vandfordelingskurve
  • Vejledningen til servicecheck

Det skal kontrolleres om vandfordelingen ligger indenfor de +/- 20 procent, som er acceptabelt. Dette kan gøres, som beskrevet i vejledningen, ved at udføre to målinger af vandfordelingen, og indsætte målingerne i regnearket. Hvis målingerne viser en dårlig fordeling, bør der tages kontakt til Kasper Stougaard, SEGES, ksto@seges.dk.

Det er særligt ved store forsøg som f.eks. majssortsforsøgene vigtigt, at sikre at forsøg der vandes, får en jævn vandfordeling.

Sidst bekræftet: 12-06-2018 Oprettet: 25-06-2014 Revideret: 11-06-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Specialist

Rikke Jensen

AgroTech


Af samme forfatter

Forsøgsarbejde: Vurdering af forsøg i tørken
Tørken bider i afgrøderne og dermed også i mange forsøg.
11.06.18