Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-07-2017

 2962

Oprettet: 18-07-2016

Forsøgsarbejde: Høst af Landsforsøg

Høsten af Landsforsøgene 2016 er så småt gået i gang. Det er vigtigt, at den faglige vurdering, notater og bedømmelser er indberettet inden høst, så alle forhold kan medtages i forbindelse med revisionen af forsøgene.

Indberetning af notater mm.

På alle forsøg bedes der inden eller i forbindelse med høst foreligge en faglig vurdering, som indberettes i PC-Markforsøg. Den faglige vurdering baseres på observationerne i forsøget, besøgsrapporter og notaterne i PC-Markforsøg. Disse oplysninger er ofte afgørende for, at forsøgene valideres i forhold til de faglige observationer, som er set i marken.
Det tilstræbes ligeledes, at alle bedømmelser og notater er indberettet før godkendelse af udbytteresultaterne. Er der tvivl om status på indberetningerne i PC-Markforsøg, så se her. Det er forsøgslederens ansvar at sikre, at alle forsøg indeholder notater og en faglig vurdering. 

På en stor del af Landsforsøgene er der oprettet et foruddefineret notat på forsøget til indberetning af den faglige vurdering. HUSK at indsætte en dato når notatet udfyldes. Dette notat indeholder en række overskrifter som den forsøgsansvarlige bedes kommentere i det omfang oplysningerne er tilgængelige. Formålet er at guide alle forsøgsansvarlige til at skrive en faglig vurdering, der indeholder de informationer, som fagkonsulenten på SEGES, Planter & Miljø finder udbytterige, når Landsforsøgene skal kommenteres i Oversigten.

Klar til høst

Det anbefales at nærlæse instruktion for høst af forsøg for at opnå en korrekt høstprocedure, og specielt en korrekt prøvehåndtering med krav til antal af prøver, emballering og særligt prøvestørrelsen, i henhold til forsøgsplanen. Tjek venligst, at poser og høstlabels er modtaget. Mangler der labels og følgesedler til videreforsendelse af prøver kan Teknologisk Institut kontaktes og et nyt sæt vil blive fremsendt.

Opgørelse af spild

Det er vigtigt for beregningen af udbyttet, at der opgøres spild, som kan stamme fra mejetærskeren eller fra evt. tidligt modnet afgrøde. Instruktion for opgørelse af spild i Landsforsøgene findes i følgende afsnit i Kvalitet i Landsforsøgene: Instruktion for opgørelse af spild.

Parcelstørrelse - opmåling af høstareal

Korrekt opmåling af høstarealet ved parcelhøst er afgørende for rigtig beregning af forsøgene. Læs nedenfor (se også Instruktion for opgørelse af høstparcelstørrelse), hvor meget af parcelgrænserne, der skal med:

  • 1. Korn, græs- og frøafgrøder: Mål det bevoksede areal + halvdelen af parcelgrænserne, dog maks. 20 cm hele vejen rundt.
  • 2. Ærter og raps, mellem- og efterafgrøder: Mål det bevoksede areal + halvdelen af parcelgrænserne, dog maks. 30 cm hele vejen rundt.
  • 3. Majs, roer og kartofler: Mål halvdelen af parcelgrænserne, dog maks. 40 cm hele vejen rundt.

Analyser af kerne/frø-prøver i Landsforsøgene

I nogle enkelte forsøgsplaner fremgår det, at prøver fra korn, raps og ærter skal foretages som "egne analyser". Disse analyser skal udføres på et NIT-apparat tilsluttet NIT-netværket og derfor er det vigtigt at prøverne er renset før analyse. Hvis analyserne ikke kan udføres på et NIT-apparat, f.eks. pga. outliers eller ved våde prøver, kontaktes Forsøgsafdeling Koldkærgård, Torben Pedersen, tlf. 7220 3396, tep@teknologisk.dk.

Deadlines på indberetninger

Indberetning af alle de mange forsøgsresultater, som skal afrapporteres i Oversigten vil i 2016 have følgende deadlines:

  • Vinterraps, vinterbyg og frøgræs: senest den 25. august 2016
  • Korn, ærter og andre afgrøder med høsttid i august: senest den 8. september 2016
  • Kartofler og grovfoder: senest den 21. oktober 2016
  • Kernemajs: senest den 5. november 2016

Hvis de anførte deadlines ikke kan overholdes pga. en evt. sen/vanskelig høst eller andre forhold, meddeles dette til Karina V. Fisker, kafi@teknologisk.dk, tlf. 7220 3388, Teknologisk Institut. Deadlines vil fortsat blive udsendt i løbet af efteråret i form af forsøgsmeddelelser via LandbrugsInfo som påmindelse.

God høst og god indberetningslyst.  

   
Sidst bekræftet: 18-07-2016 Oprettet: 18-07-2016 Revideret: 18-07-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18
Oversigt over instruktioner og hjælpemidler
Oversigt over instruktioner og hjælpemidler
31.05.18