Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 05-04-2018

  

Oprettet: 05-04-2017

Forsøgsarbejde: Svampesprøjtning i sortsforsøg og observationsparceller

Anvisninger på strategier for svampebehandling i årets sorts- og dyrkningsforsøg i korn. Strategierne vurderes lokalt ud fra situationen i marken og oplysninger om smittetryk fra registreringsnettet.

Indhold:

Strategien for svampesprøjtning i sortsforsøg og observationsparceller i korn fastlægges af forsøgslederen ud fra smittetrykket i det enkelte forsøg, og oplysninger om smittetryk fra registreringsnettet. Indsatsen skal svare til en indsats der vurderes at være økonomisk optimal i praksis. Der tages ikke hensyn til de mest modtagelige sorter.

Nedenfor ses forslag til midler og doser. Den angivne mængde er den maksimale indsats, som må anvendes. Er smittetrykket lavere kan fungicidindsatsen reduceres. Er smittetrykket derimod højt, og vurderes det at indsatserne nedenfor vil være utilstrækkelige, kontaktes Lars Bonde Eriksen eller Gerhard Deneken, for at aftale en øget indsats evt. en ekstra sprøjtning.

Til top

Vinterbyg (maks. dosis)


Forsøg uden tidlige og kraftige angreb:

 • St. 39-45:
  • 0,35 l Prosaro + 0,2 l Comet Pro eller
  • 0,30 l Proline + 0,2 l Comet Pro.
   Prosaro foretrækkes ved meget bygrust og Proline ved skoldplet/bygbladplet.

Forsøg med tidlige og kraftige angreb, 2 behandlinger. Proline foretrækkes ved skoldplet og bygbladplet og Orius hhv. Prosaro ved rust :

 • St. 32:
  • 0,3 l Orius eller
  • 0,25 l Prosaro eller
  • 0,2 l Proline
 • St. 39-45, dog tidligst to uger senere:
  • 0,35 l Prosaro + 0,2 l Comet Pro eller
  • 0,3 l Proline + 0,2 l Comet Pro.
   Prosaro foretrækkes ved meget bygrust og Proline ved skoldplet/bygbladplet.

Strategierne kan anvendes i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-101-1717, 01-151-1717 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med vinterbyg.
  Til top  

Vinterrug (maks. dosis)

Forsøg uden tidlige angreb:

 • St. 51-59: 0,3 l Orius + 0,2 Comet Pro

Forsøg med tidlige angreb:

 • St. 32-37: 0,3 l Prosaro. Ved meget meldug tilsættes 0,1 l Talius
 • St. 51-59: 0,3 l Orius + 0,2 Comet Pro
 • • Sortsforsøg efter plan: 01-102-1717, 01-152-1717 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med vinterrug.

Vinterhvede (maks. dosis)

For at forebygge resistens mod Septoria anbefales det at anvende forskellige løsninger ved den delte aksbeskyttelse (både midler med epoxiconazol (markeret med fed nedenfor) og prothioconazol (markeret med kursiv nedenfor).

Til top

Forsøg uden tidlige angreb, 2 behandlinger:
Ved meldugangreb indtil skridning tilsættes 0,15 l Talius (må kun anvendes 1 gang)

 • St. 37-39:
  • 0,6 l Viverda + 0,6 Ultimate S eller
  • 0,6 l Bell eller
  • 0,45 l Bell + 0,15 l Comet Pro
 • Ca. 2-3 uger senere:
  • 0,6 l Viverda + 0,6 Ultimate S eller
  • 0,6 l Bell eller
  • 0,3 l Bell + 0,2 l Prosaro eller
  • 0,3 Viverda + 0,5 l Ultimate S + 0,2 l Prosaro eller
  • 0,3 l Armure (må først benyttes fra st. 45)

I forsøg med tidlige angreb af meldug og/eller rust og/eller Septoria, foretrækkes 3 behandlinger:
Ved meldugangreb indtil skridning tilsættes 0,15 l Talius (må kun anvendes 1 gang)

 • St. 31-32:
  • 0,3 l Prosaro.
 • Som ovenfor

Hvis der er meget hvedebladplet eller gulrust kontaktes Lars Bonde Eriksen.

Til top

Strategierne kan anvendes i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-104-1717 og 01-154-1717, Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med vinterhvede.

Triticale (maks. dosis)

Forsøg uden tidlige angreb med gulrust, 2 behandlinger:

 • St. 33-37:
  • 0,3 l Orius. Ved meget meldug tilsættes 0,1 l Talius.
 • Begyndende skridning:
  • 0,35 l Prosaro.

Forsøg med tidlige angreb af gulrust, 3 behandlinger:

 • St. 30-32: 0,3 l Orius. Ved meget meldug tilsættes 0,1 l Talius.
 • 2 uger senere: 0,3 l Orius. 0,1 l Talius tilsættes ved meget meldug (Talius må kun bruges 1 gang og udelades, hvis midlet er brugt ved første sprøjtning).
 • 2 uger senere: 0,35 l Prosaro.

Strategierne kan anvendes i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-103-1717 og 01-153-1717 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med triticale.

Vårbyg (maks. dosis)

Forsøg uden tidlige angreb:

 • St. 39-45:
  • 0,25 l Prosaro + 0,15 l Comet Pro eller
  • 0,2 l Proline + 0,15 l Comet Pro.
   Prosaro foretrækkes ved meget bygrust og Proline ved skoldplet/bygbladplet.

Forsøg med tidlige og kraftige angreb:  

 • St. 31-32:
  • 0,25 l Orius eller 0,2 l Prosaro.
   Prosaro vælges ved skoldplet/bygbladplet.
 • St. 39-45 dog tidligst to uger senere:
  • 0,25 l Prosaro + 0,15 l Comet Pro eller
  • 0,2 l Proline + 0,15 l Comet Pro.
   Prosaro foretrækkes ved meget bygrust og Proline ved skoldplet/bygbladplet.

Strategien kan anvendes i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-105-1717 og 01-155-1717 Blok B samt den behandlede del af observationsparceller med vårbyg.

  Til top

Havre (maks. dosis)

Ved begyndende angreb, dog senest i begyndende skridning: 0,3 l Orius.

Ved tidlige angreb af meldug udføres to behandlinger med 2-3 ugers mellemrum med 2 x 0,3 l Orius.

Strategierne kan anvendes i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-106-1717 og 01-156-1717 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med havre.

Vårhvede (maks. dosis)

Forsøg uden tidlige angreb af sygdomme:

 • Omkring begyndende skridning:
  • 0,45 l Viverda + 0,5 Ultimate S eller
  • 0,45 l Bell

Forsøg med tidlige angreb af rust/meldug:

 • Ved begyndende angreb i st. 31-32: 0,3 l Orius.
 • Omkring begyndende skridning:
  • 0,45 l Viverda + 0,5 Ultimate S eller
  • 0,45 l Bell.

Strategierne kan anvendes i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-107-1717 og 01-157-1717 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med vårhvede.

Registrering af de udførte behandlinger i sortsforsøgene

Den aktuelle behandling indberettes direkte i PC-Markforsøg. Ved indberetning af 2-faktorielle forsøg i PC-Markforsøg sættes først ”flueben” i Rediger behandling under fanebladet ”Forsøgsbehandlinger”. Herefter vælges den aktuelle behandling i Specificering af behandling ved hjælp af ”højreklik” og Tilføj specifikation af behandling. Ved 2-3 behandlinger oprettes behandlinger ved at ”højreklikke” under behandlingstid og vælge Tilføj behandlingstid.

I 1-faktorielle forsøg indberettes behandlingerne under fanebladet ”Grundbehandlinger”.

Til top

Observationsparceller, samlet behandling

I observationsparcellerne behandles kun den ene halvdel af parcellen. Den strategi der passer bedst til lokaliteten, vælges af den lokale forsøgsmedarbejder. På lokaliteter kun med observationsparceller, hvor alle vintersædsarter og/eller vårsædsarter er samlet, kan man som alternativ vælge en fælles strategi som skitseret herunder.

Vintersædsarter:

 • Ved tidlige angreb af meldug og/eller rust anvendes 0,25 l Prosaro i st. 31-32.
 • St. 37-39, dog tidligst to uger senere: 0,5 l Viverda + 0,5 l Ultimate S.
 • St. 55-61, dog tidligst to uger senere: 0,3 l Viverda + 0,5 l Ultimate S + 0,2 l Prosaro.

Vårsædsarter:

 • St. 31-32: ved tidlige angreb af rust og meldug anvendes 0,25 l Orius.
 • St. 39-45, dog tidligst to uger senere: 0,3 l Prosaro + 0,15 l Comet Pro.

 

Sidst bekræftet: 05-04-2017 Oprettet: 05-04-2017 Revideret: 05-04-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Korn

Lars Bonde Eriksen

PlanteInnovation


Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

PlanteInnovation


Gerhard Deneken

Tystoftefonden

Af samme forfatter

Forbud mod svampemidler med aktivstoffet propiconazol efter sæson 2019
Vækstsæsonen 2019 bliver sidste sæson for anvendelse af midler indeholdende propiconazol. Aktivstoffet indgår bl.a. i Bumpe...
06.12.18
Svampemidler i korn - dyrkningsvejledning
Dyrkningsvejledning for Svampemidler i korn.
04.12.18
Effekt af svampemidler i korn
Effekttabellen er blevet opdateret.
15.11.18
Er der fuld krydsresistens mellem SDHI-svampemidler?
To behandlinger med SDHI-midler i hvede anbefales kun ved højt smittetryk. Der er tilsyneladende ikke fuld krydsresistens m...
14.11.18