Feedback Form

  

Oprettet: 27-09-2017

Forsøgsarbejde: Indberetning af sæsonens sidste data

Nu nærmer beretningssæsonen sig for de afgrøder, som høstes her sidst på sæsonen. Se datoer for indberetning af data og faglig vurdering.

Majshøsten går snart i gang, og de første data begynder allerede nu at komme ind. For at sikre, at alle data er klar til kommentering i Oversigten, vil vi bede om, at alle data vedrørende forsøg med kartofler, efterafgrøder og grovfoder skal være indberettet senest den 23. oktober 2017.

Fristen for indberetning af forsøg med kernemajs er den 1. november 2017.

Vi er klar over, at der kan være udfordringer, da vi har haft en meget våd opstart på efteråret. Vi vil derfor bede jer kontakte undertegnede inden udløb af deadline, hvis du/I er forhindret i at overholde tidspunkterne. Under visse omstændigheder, som f.eks. manglende tilbagemelding/indberetning, kan vi desværre se os nødsaget til at fradrage i betaling for forsøgsarbejde.

Skulle der mangle andre data på forsøgene, bedes de indberettet snarest, da skriveprocessen til Oversigt over Landsforsøgene nu tager fart.

For at styrke de resultater, der ligger på forsøgene, er det yderst vigtigt, at der på alle forsøgene i enheden er indberettet en faglig vurdering. Derfor bedes du også for sæsonens sidste forsøg, skrive en kort faglig vurdering af forsøget her ved sæsonens afslutning. Se Forsøgsmeddelelse vedrørende tips til indberetning og beskrivelse af faglige notater.

Vi håber på at få en god afslutning på vækstsæsonen.

God fornøjelse med den sidste ”høst”.

 

 

   
Sidst bekræftet: 27-09-2017 Oprettet: 27-09-2017 Revideret: 27-09-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Forsøgsarbejde: ERFA-dag for forsøgsmedarbejdere
Folk der arbejder med markforsøg indbydes til spændende Erfa-dag med besøg ved Axel Månsson og KMC
24.11.17
Oversigt over instruktioner og hjælpemidler
Oversigt over instruktioner og hjælpemidler
12.09.17
Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.09.17
Forsøgsarbejde: Høst af Landsforsøg
Høsten af Landsforsøgene 2017 er så småt gået i gang. Det er vigtigt, at den faglige vurdering, notater og bedømmelser er i...
05.07.17
Vejledning i prøveudtagning fra sugecellearealer
Sugeceller er installeret på nogle udvalgte Landsforsøgsarealer, for at undersøge udvaskning fra disse arealer. Denne vejle...
03.07.17