Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 25-01-2018

Forsøgsmeddelelse - 3149

Oprettet: 07-02-2017

Reminder: Forsøgsarbejde: Tilmelding til registreringsnet 2017 - bedømmelse i forsøg

Tilmelding til registreringsnettet i korn skal ske senest 23. februar 2017.

Udviklingen af skadegørere i vinterbyg, vinterhvede, rug/hybridrug, triticale samt vårbyg og havre ønskes fulgt igen i 2017. Tilmelding til at foretage ugentlige bedømmelser i marker, man kommer i, typisk i forbindelse med markbesøg, følger senere.

Vedlagt findes en oversigt over aktuelle forsøgsplaner i korn, hvor det er muligt at udføre bedømmelser til registreringsnettet. Sæt kryds ved de aktuelle forsøgsplaner, som foreningen ønsker at medvirke med, og returner tilmeldingen senest 23. februar 2017. Man kan også deltage i registreringsnettet med andre forsøgsplaner eller egne forsøg, hvor de angivne sorter indgår, såfremt de er udført med flere gentagelser, og såfremt der ikke udføres svampebehandling. Dette meddeles i givet fald til undertegnede.

Ud over det normale forsøgstilskud vil der ved tilmelding til registreringsnettet blive givet yderligere 3.000-5.000 kr. pr. forsøg, afhængigt af antal sorter, hvori der ønskes bedømt. Til de konsulenter, som bedømmer i observationsparcellerne, vil der også blive ydet betaling.

Indberetning

Bedømmelserne i korn udføres ugentligt mandag eller tirsdag formiddag.
Registreringerne skal indberettes til SEGES, Planter & Miljø senest tirsdag kl. 11.00. Yderligere informationer følger efter tilmelding.

Ligesom tidligere år skal konsulenterne selv oprette lokaliteterne på internettet. Yderligere informationer kan ses i den vejledning, der bliver tilsendt efter tilmelding, og som også bliver tilgængelig på internettet.

Skema til tilmelding til registreringsnet 2017 ses her.

Hvedegalmyg

Tilmelding til at følge flyvningen af hvedegalmyg i hvede ses i Konsulentmeddelelse nr. 1065.

Udsendelse af resultater

Resultaterne kan findes på LandbrugsInfo.

   
Sidst bekræftet: 07-02-2017 Oprettet: 07-02-2017 Revideret: 07-02-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

5. registrering af rapsjordlopper den 24.-25. september
Der er udløst bekæmpelse rettet mod larver i ca. 30 procent af markerne. Bekæmpelse kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet og i...
25.09.18
2. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 39
Der bedømmes i tidligt såede marker i milde områder af landet. Der er pt. relativ få bladlus.
25.09.18
4. registrering af rapsjordlopper den 17.-18. september
Pt. er tærsklen på 25 rapsjordlopper overskredet på ca. 25 procent af lokaliteterne. Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb...
18.09.18
1. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 38
Der bedømmes i tidligt såede marker i milde områder af landet. De første registreringer er foretaget. Der er fundet bladlus...
18.09.18
Status for resistens hos hvedegråplet mod SDHI-svampemidler
Status efter sæson 2017 er, at der ses tilfælde af svigtende effekt i marken i Irland, UK og Holland. I Tyskland er der fun...
18.09.18