Feedback Form

Forsøgsmeddelelse - 3149

Oprettet: 07-02-2017

Reminder: Forsøgsarbejde: Tilmelding til registreringsnet 2017 - bedømmelse i forsøg

Tilmelding til registreringsnettet i korn skal ske senest 23. februar 2017.

Udviklingen af skadegørere i vinterbyg, vinterhvede, rug/hybridrug, triticale samt vårbyg og havre ønskes fulgt igen i 2017. Tilmelding til at foretage ugentlige bedømmelser i marker, man kommer i, typisk i forbindelse med markbesøg, følger senere.

Vedlagt findes en oversigt over aktuelle forsøgsplaner i korn, hvor det er muligt at udføre bedømmelser til registreringsnettet. Sæt kryds ved de aktuelle forsøgsplaner, som foreningen ønsker at medvirke med, og returner tilmeldingen senest 23. februar 2017. Man kan også deltage i registreringsnettet med andre forsøgsplaner eller egne forsøg, hvor de angivne sorter indgår, såfremt de er udført med flere gentagelser, og såfremt der ikke udføres svampebehandling. Dette meddeles i givet fald til undertegnede.

Ud over det normale forsøgstilskud vil der ved tilmelding til registreringsnettet blive givet yderligere 3.000-5.000 kr. pr. forsøg, afhængigt af antal sorter, hvori der ønskes bedømt. Til de konsulenter, som bedømmer i observationsparcellerne, vil der også blive ydet betaling.

Indberetning

Bedømmelserne i korn udføres ugentligt mandag eller tirsdag formiddag.
Registreringerne skal indberettes til SEGES, Planter & Miljø senest tirsdag kl. 11.00. Yderligere informationer følger efter tilmelding.

Ligesom tidligere år skal konsulenterne selv oprette lokaliteterne på internettet. Yderligere informationer kan ses i den vejledning, der bliver tilsendt efter tilmelding, og som også bliver tilgængelig på internettet.

Skema til tilmelding til registreringsnet 2017 ses her.

Hvedegalmyg

Tilmelding til at følge flyvningen af hvedegalmyg i hvede ses i Konsulentmeddelelse nr. 1065.

Udsendelse af resultater

Resultaterne kan findes på LandbrugsInfo.

   
Sidst bekræftet: 07-02-2017 Oprettet: 07-02-2017 Revideret: 07-02-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Monitering af fusariumtoksiner i hvede i 2017
Indholdet af fusariumtoksinerne DON og ZEA i 24 prøver fra hvedemarker i 2017 var lavt, og var i alle tilfælde under grænse...
20.12.17
Resultater af landsforsøg med sneglebekæmpelse i hvede
Sneglemidlerne Sluxx HP og Ferrex er sammenlignet i fire landsforsøg. I forsøget med de kraftigste angreb havde Sluxx HP kl...
19.12.17
Svampemidlet Pictor Active godkendt
Pictor Active er blevet godkendt til svampebekæmpelse i raps under blomstring. Indholdet i 1,0 l svarer til 0,3 kg Cantus +...
14.12.17
Forebyggelse af resistens mod svampemidler
Der er kun få virkemekanismer i de godkendte svampemidler.
08.12.17