Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 16-10-2003
Revideret: 09-10-2015

Aftaleskema til forsøgsvært med økologiske forsøg

HJ 02-001oe
Revideret den 9. oktober 2015

Tilbage til oversigten

 

Download til word-dokument.

 

Forsøgsvært:_____________________________________________________________ 
   
Forsøg med:___________________________________ i mark:_________________
   
  Afgrøde:_______________  

 

Følgende forholdsregler skal følges på forsøgsarealet:

 Du bedes foretage: Du må IKKE foretage:  
Såbedstilberedning Såbedstilberedning
Såning af dæksæd Såning af dæksæd
Såning af efterafgrøde Såning af efterafgrøde
Spredning af husdyrgødning Spredning af husdyrgødning
Anden gødskning Anden gødskning
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Høst Høst
Jordbehandling efter høst Jordbehandling efter høst
  Anlæggelse af efterafgrøder    Anlæggelse af efterafgrøder 
       
Der må ikke sås udlæg i afgrøden
Ingen restriktioner; forsøgsarealet behandles som omgivende mark

 

Særlig/anden aftale: _______________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Når du gennemfører en behandling i den omgivende mark, som ikke skal gennemføres i forsøget, er det vigtigt at holde en passende afstand til forsøget.

Når du i forsøget gennemfører en behandling, så vær opmærksom på forsøgsdesignet og at udstyret er indstillet korrekt ift. parcelstørrelse. Vær opmærksom på parcellernes afgrænsninger, således, at der ikke bliver lavet overlappende behandlinger eller at en maskine løber tør, før behandlingen er færdigudført.

Undgå unødvendig kørsel på forsøgsarealet. Kan kørsel ikke undgås, så sørg for at alle parceller påvirkes ens.

Du bedes venligst orientere medhjælpere, maskinstation eller andre, der behandler marken om denne aftale.

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål, eller ved et uheld kommer til at behandle forsøget forkert, så vi hurtigst muligt kan finde en løsning.

Venlig hilsen

Planteavlskontoret

   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 16-10-2003 Revideret: 09-10-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Centerchef

Birgitte Feld Mikkelsen

AgroTech


Ann Britt Værge

Af samme forfatter

Forsøgsarbejde: Registrer angreb af goldfodsyge i landsforsøgene
For at sikre kvaliteten af forsøgene skal forsøgene vurderes for angreb af goldfodssyge
11.07.19
Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18
Results from the field trials in the Danish Advisory Service (National Field Trials)
The results from the field trials in the Danish Advisory Service (National Field Trials).
18.09.17
Forsøgsarbejde: Gør klar til forårets forsøgsarbejde
Kom godt i gang med årets forsøgsarbejde. Klargør og kalibrer jeres udstyr. Husk bestilling af materialer.
02.02.16