Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 27-03-2001
Revideret: 19-06-2007

Instruktion for gødskning af forsøg

IN 04-001
Revideret den 19. juni 2007

Tilbage til oversigten

 

Denne instruktion omfatter udbringning af granulerede gødninger med forsøgsgødningssprederen, model Fiona Probe eller tilsvarende. Se også Vejledning til Forsøgsgødningsspreder Fiona Probe 1,5 m og Vejledning til Forsøgsgødningsspreder Varo Egebjerg (1978-91).

Forberedelse

 • Forsøgsplanen gennemlæses.
 • Forsøgsvært og areal udvælges i god tid, bl.a. for at sikre at betingelserne til forsøgsarealets gødningstilstand er opfyldt.
 • Lav præcise aftaler med forsøgsværten. Se Aftaleskema til forsøgsvært.
 • Udstyr, hjælpemidler og maskiner efterses, kontrolleres og klargøres. Se Kontrol af forsøgsgødningsspreder.
 • Gødninger fremskaffes og kontrolleres. Vær opmærksom på opbevaring: Tørt, køligt og i lukket emballage.
 • Udstyret pakkes. Se Pakkeliste.

Generelt

 

 • Doseringen af gødning pr. ha skal være præcis og svare til angivelsen i forsøgsplanen. Den præcise udspredte mængde noteres under forsøgsledsbeh. i PC-Markforsøg.
 • Udbringningen skal være så ensartet som muligt i hele parcellen.
 • Gødningen skal være tør og helst granuleret. Vælg en god vare, der ikke har været udsat for fugt (bedst med en sækkevare).
 • Indholdet af næringsstoffer i gødningen skal være kendt. Evt. afvigelser skal indberettes i PC-Markforsøg, og der skal tages hensyn hertil ved udbringning. Ved tvivl kontakt AgroTech.

Indsåning af gødningsspreder

 

 • Gødningssprederen skal indsås med den gødning, der skal anvendes i forsøget, og på et areal af samme beskaffenhed som forsøgsarealet, normalt ved siden af forsøgsarealet. Derved indregnes påvirkningen af hjulslip og rystelser fra jordoverfladen automatisk i indsåningen.
 • Gødningssprederen skal indsås for hver gødningstype.
 • Til indsåning og beregning af dosering anvendes Skema til indsåning af gødningsspreder.
 • Indsåningen skal foretages meget omhyggeligt, og på et areal der er mindst 100 m2 = 1/100 ha

Udbringning af gødning

 

 • Forsøg anlægges iht. Instruktion for anlæg af forsøg.
 • Der anlægges eventuelt værn imellem parcellerne for at minimere overslæbning og naboeffekt.
 • Ved udbringning inden såning skal marken være furejævnet og helst "groft" opharvet.
 • Gødningssprederens arbejdsbredde beregnes (fra midt af parcelgrænse til midt af parcelgrænse).
 • Fordelingen skal være ensartet i hele parcellen. Pas på overlap, og sørg for at køre lidt ud over parcelgrænserne, således at det er sikret at hele parcellen er gødet.
 • Ved udbringning inden såning nedharves gødningen efter, at den er udbragt. Jorden må ikke flyttes efter, at der er gødet. Dette undgås bedst ved at: Løfte eller fjerne slæbeplanken, harve på langs af parcellen og harve med langsom fart. OBS: Kombisæt kan lave katastrofale overslæbninger.

 

   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 27-03-2001 Revideret: 19-06-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18