Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 08-12-2005
Revideret: 24-09-2012

Høst af majsforsøg

IN 06-005
Revideret den 28. september 2012

Tilbage til oversigten

 

Instruktion for høst af majsforsøg

Denne instruktion omfatter høst af majsforsøg med AgroTechs majshøster. Majsen skal normalt høstes, når den er moden til ensilering, dvs. når tørstofindholdet er 31-33 pct. eller hurtigst muligt efter høst af omgivende mark. Majshøsten udføres med dataopsamling fra Haldrup Harvest Manager. Parceludbytter overføres automatisk fra vægten til Haldrup Harvest Manager. Mandskab fra AgroTech står således for at få data for parceludbytter ind på enkeltforsøget. AgroTech medbringer en tørretrailer, hvori prøverne placeres og tørringen påbegyndes omgående.

Høstparcellens størrelse indtastes i PC-Markforsøg.

Meddelelse om høsttidspunkt, skitser m.m.

 

 • AgroTech skal have meddelelse om hvornår forsøget ønskes/forventes høstet. Der udsendes skema. Meddelelsen indsendes min. 1 uge før forventet høst. Bemærk! Jo før der kan gives sikker information om høsttidspunkt, jo nemmere er det at planlægge høsten så den vil foregå på det optimale tidspunkt.
 • Hvis der i PC-Markforsøg er anført præcise UTM koordinater på forsøgets placering (ikke gårdens) er det ikke nødvendigt at indsende skitser.
 • AgroTech aftaler med forsøgsstederne, hvornår forsøget vil blive høstet.
 • Hvis forsøget alligevel ikke skal høstes eller der er ændringer til det aftalte høsttidspunkt meddeles dette straks til AgroTech.

Før majshøsteren ankommer

 

 • De sidste bedømmelser, målinger og optællinger skal foretages før majshøsteren ankommer. Der er ikke tid, når først høsten er gået i gang.
 • Forsøget skal være høstet frit, således at der er mindst 12 m på begge sider. Hvis det ikke er høstet frit høstes værnet på jorden.
 • Aftal med forsøgsvært om høst, lån af traktor og vogn. Der skal være en traktor og en vogn, der kører ved siden af majshøsteren.
 • Ved høst af sortsforsøgene skal der være 2 vogne så majshøsten ikke forsinkes af at den høstede majs skal køres til gården. Maks. vognhøjde: 3 m.
 • Medbring stregkodelabels til ledprøven, og de tilhørende følgesedler, samt høstskemaer og skitse fra PC-Markforsøg (hvor miniblokken er markeret gråt/hvidt).

Under høst af majsforsøget

 

 • Da parceludbytter lagres elektronisk, og der ikke findes anden form for backup af data er det vigtigt at orienteringen i forsøget er entydig, så høsten startes i rette parcel. Kontrollér skitsen med parceloversigten i Haldrup Harvest Manager inden start og regelmæssigt undervejs.
 • AgroTech stiller med majshøster med traktor og prøveudtager, samt med 2 mand til kørsel og prøveudtagning.
 • Mindst 1 forsøgsmedarbejder, som har det overordnede ansvar for høst af forsøget, skal være tilstede og medvirke ved høsten.
 • I sortsforsøgene anlagt med alpha-design må der kun holdes pause imellem miniblokkene, ligesom en evt. afbrydelse af høsten helst skal foregå efter afslutning af høst af en miniblok. Miniblokkene fremgår af skitse i PC-Markforsøg.

Prøveudtagning, emballering og mærkning

 

 • Ved høst udtages 1 prøve på 1 kg af hver parcel. Prøven vejes og tillægges parceludbyttet.
 • Prøverne fra hver parcel emballeres i en perforeret plasticpose (25 x 58 cm), og mærkes med parcelhøstlabel med stregkode. Prøverne lægges straks i tørretraileren, hvor tørringen påbegyndes.

Labels til parcelprøven udskrives fra majshøsteren. Perforerede plasticposer medbringes af mandskabet fra AgroTech.

   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 08-12-2005 Revideret: 24-09-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18