2734

Oprettet: 02-02-2016

Forsøgsarbejde: Gør klar til forårets forsøgsarbejde

Kom godt i gang med årets forsøgsarbejde. Klargør og kalibrer jeres udstyr. Husk bestilling af materialer.

Kontrollér, smør og kalibrér forsøgsudstyret, inden den nye sæson

Klargøring og kalibrering af forsøgsudstyr

Forsøgssprøjte

Forsøgsgødningsspreder

Kontrol af andet udstyr

Udsendelse af kemi og gødning

Der er endnu tid til at forberede en ny sæson! Rettidighed er afgørende i alle faser, så mens det stadig er koldt, kan det nås at kontrollere forsøgsudstyret - det vil sige eftersyn, klargøring og kalibrering. Udstyret skal smøres og kalibreres før første dag i marken.

Nordic Field Trial System vil vi løbende fordele forsøg og lægge forsøgsplaner på. Allerede nu skal der findes arealer, indgås aftaler med forsøgsværter og læses forsøgsplaner.

Klargøring og kalibrering af forsøgsudstyr

Koldkærgård foretager ingen eftersyn af udstyr. Det er forsøgslederens ansvar, at udstyret lever op til kravene i Kvalitet i Landsforsøgene. Kvalitet i Landsforsøgene foreskriver følgende:

Forsøgs- og måleudstyr skal være entydigt identificeret med et mærke, hvoraf identifikation i form af nr. eller navn fremgår.

Forsøgs- og måleudstyr kontrolleres som minimum ved sæsonens begyndelse og i øvrigt med intervaller, der afspejler risikoen for fejl i målinger og behandlinger.

Kontrollen dokumenteres på skemaer Logskema til kontrol af udstyr, i logbøger, på de skemaer, der bruges til gennemførelse af kontrollen, eller ved fastgørelse af label/mærkat på udstyret. Dokumentationen skal opbevares i min. 2 år.

Forsøgssprøjte

Forsøgssprøjten efterses og kontrolleres. Vær især opmærksom på:

Om der er læk ved samlinger

Om dyserne fungerer og giver samme væskemængde

Sprøjten kalibreres. Brug følgende skema: Kontrol af sprøjte

Skemaet opbevares sammen med logskema til kontrol af udstyr

Forsøgsgødningsspreder

Forsøgsgødningssprederen efterses og kontrolleres. Vær især opmærksom på:

Om alle valser giver samme gødningsmængde

Såakslens bevægelighed og om der er slør

Ved kontrollen bruges følgende skema: Kontrol af gødningsspreder

Skemaet opbevares sammen med logskema til kontrol af udstyr

Til top

Kontrol af andet udstyr

Vægte og målebånd skal selvsagt være funktionsdygtige. Til kontrol af vægte bruges følgende skema: Kontrol af vægte.

Skemaet opbevares sammen med logskema til kontrol af udstyr.

Udsendelse af kemi og gødning

Hjælpemidler udsendes løbende fra Koldkærgård. På nfts.dk skal du sikre, at den rette modtager af hjælpemidlerne er angivet. Dette angives under Materialebestilling under punktet Udsæd, gødning og kemikalier - husk login.

Gødning: Standardgødninger, NS 27-4 og PK 0-3-21, leveres fra Vestjyllands Andel sidst i februar. Der vil blive udsendt ca. de samme mængder, som I modtog i 2015, dog modregnet de mængder, der var tilbage fra sidste år. Hvis der i løbet af sæsonen bliver brug for mere standardgødning vil der kunne rekvireres mere ved kontakt til Teknologisk Institut. Specialgødninger udsendes fortsat løbende fra Koldkærgård, efterhånden som det bliver modtaget.

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 02-02-2016 Oprettet: 02-02-2016 Revideret: 02-02-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Centerchef

Birgitte Feld Mikkelsen

AgroTech


Af samme forfatter

Forsøgsarbejde: Registrer angreb af goldfodsyge i landsforsøgene
For at sikre kvaliteten af forsøgene skal forsøgene vurderes for angreb af goldfodssyge
11.07.19
Results from the field trials in the Danish Advisory Service (National Field Trials)
The results from the field trials in the Danish Advisory Service (National Field Trials).
18.09.17