Oprettet: 04-07-2019

Forsøgsarbejde: Huskere til høst af Landsforsøg 2019

Høsten af Landsforsøgene 2019 er så småt gået i gang. Det er vigtigt, at den faglige vurdering, notater og bedømmelser er indberettet inden høst, så alle forhold kan medtages i forbindelse med revision af forsøgene.

Indberetning af resultater og notater m.m.

På alle forsøg bedes der inden eller i forbindelse med høst foreligge en faglig vurdering, som indberettes i PC-Markforsøg med beskrivelse af forholdene, der er specificeret under tekstafsnittet ”Indberetning” på forsøgsplanen. Den samlede faglige vurdering baseres på observationer i forsøget, besøgsrapporter og notater i PC-Markforsøg ved endelig opgørelse af forsøgsresultater. Indberettede oplysninger og observationer i marken er afgørende for, at forsøgene valideres på tilstrækkelig baggrund. Dette bidrager til, at fagkonsulenten på SEGES, PlanteInnovation og Økologi Innovation får gode inputs og iagttagelser til at supplere resultaterne, når Landsforsøgene skal kommenteres i Oversigten.

Alle bedømmelser og notater forventes indberettet løbende og allersenest før godkendelse af udbytteresultaterne. Er der tvivl om status på indberetningerne i PC-Markforsøg, så se her. Det er forsøgslederens ansvar at sikre, at alle forsøg indeholder notater og en faglig vurdering. 

Høstprocedure og kerne/frø-prøver i Landsforsøgene

Det anbefales at nærlæse instruktion for høst af forsøg for at opnå en korrekt høstprocedure, og specielt en korrekt prøvehåndtering med krav til antal af prøver, emballering og særligt prøvestørrelsen, i henhold til forsøgsplanen. Tjek venligst, at poser er modtaget. Høstlabels på parcelniveau udskrives jf. vejledningen her. Mangler der labels og følgesedler til videreforsendelse af prøver kan Teknologisk Institut kontaktes og et nyt sæt vil blive fremsendt.

I nogle enkelte forsøgsplaner fremgår det, at prøver fra korn, raps og ærter skal foretages som "egne analyser". Disse analyser skal udføres på et NIT-apparat tilsluttet NIT-netværket og derfor er det vigtigt, at prøverne er renset før analyse. Hvis analyserne ikke kan udføres på et NIT-apparat, f.eks. pga. outliers eller ved våde prøver, kontaktes Forsøgsafdeling ved Teknologisk Institut, Torben Pedersen, tlf. 7220 3396, tep@teknologisk.dk.

Opgørelse af spild

Det er vigtigt for beregningen af udbyttet, at der opgøres spild, som kan stamme fra mejetærskeren eller fra evt. tidligt modnet afgrøde. Instruktion for opgørelse af spild i Landsforsøgene findes i følgende afsnit i Kvalitet i Landsforsøgene: Instruktion for opgørelse af spild.

Parcelstørrelse - opmåling af høstareal

Korrekt opmåling af høstarealet ved parcelhøst er afgørende for korrekt beregning af forsøgsresultaterne. Læs nedenfor (se også Instruktion for opgørelse af høstparcelstørrelse), hvor meget af parcelgrænserne, der skal med:

  • Korn, græs- og frøafgrøder: Mål det bevoksede areal + halvdelen af parcelgrænserne, dog maks. 20 cm hele vejen rundt.
  • Ærter og raps, mellem- og efterafgrøder: Mål det bevoksede areal + halvdelen af parcelgrænserne, dog maks. 30 cm hele vejen rundt.
  • Majs, roer og kartofler: Mål halvdelen af parcelgrænserne, dog maks. 40 cm hele vejen rundt.

Deadlines på indberetninger

Indberetning af alle de mange forsøgsresultater, som skal afrapporteres i Oversigten vil i 2019 have følgende deadlines:

  • Vinterraps, vinterbyg og frøgræs: senest den 22. august 2019
  • Korn, ærter og andre afgrøder med høsttid i august: senest den 12. september 2019
  • Kartofler, efterafgrøder og grovfoder: senest den 22. oktober 2019
  • Kernemajs: senest den 31. oktober 2019

Hvis de anførte deadlines ikke kan overholdes pga. en evt. sen/vanskelig høst eller andre forhold, meddeles dette til Birgitte Feld Mikkelsen, bfm@teknologisk.dk, tlf. 7220 3383, Teknologisk Institut. Deadlines vil fortsat blive udsendt i løbet af efteråret i form af forsøgsmeddelelser via LandbrugsInfo som påmindelse.

God høst og god indberetningslyst!

 

   
Sidst bekræftet: 04-07-2019 Oprettet: 04-07-2019 Revideret: 04-07-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Ann Britt Værge

AgroTech


Af samme forfatter

Instruktion for opgørelse af høstparcelstørrelse
Kvalitet i Landsforsøgene.
20.09.19

Læs også