Feedback Form

 3072

Oprettet: 28-11-2016

Plantekongres 2017: Hvor alvorlig er jordpakning?

Nye forsøg viser, at jordpakning har markante jord- og plantefysiske konsekvenser, og det tager tid for jorden at regenerere. Her tre år efter pakningen blev udført, er udbytterne dog ved at være oppe igen.

SEGES og Århus og Københavns Universiteter udførte fra 2010-13 ret hårdhændede forsøg, hvor de i op til fire år kørte tunge gyllevogne hen over den samme jord. Formålet var at pakke jorden mere eller mindre hårdt. De seneste tre år har jordene sluppet for tunge maskiner, og eksperterne har studeret, hvordan jordenes dyrkningsegenskaber er påvirket, og hvor gode de er til at komme sig igen.

Som forventet faldt udbytterne i den pakkede jord. I 2016 er der stadig en tendens til lavere udbytter, men forskellen er ikke statistisk signifikant.

I nogle af parcellerne har man sået olieræddike som efterafgrøde for at undersøge, om planterne med deres kraftige rodnet kan løsne jorden. Det kan de til en vis grad, men hvor jorden er meget hårdt pakket, kan der ikke ses effekt af olieræddike.

En anden interessant konklusion er, at kørsel med selvkørende gyllevogn med meget tung hjullast (12 tons), men med brede dæk, lavt dæktryk og kun én hjuloverkørsel ikke har givet varig skadelig jordpakning, i modsætning til gyllevogne med lavere hjullast, men flere aksler og dermed hjuloverkørsler.

- Det er vigtigt at forstå, at effekten på udbytte målt i forsøg ikke viser det fulde billede af konsekvenserne ved skadelig jordpakning. Det handler også om de vanskelige pletter i marken, der kun bliver værre, hvis man gentagne gange prøver at tvinge maskiner og redskaber igennem dem, selvom udbytterne ikke kan stå mål med omkostningerne, siger specialkonsulent Eskild Hohlmann Bennetzen, som holder indlæg på kongressen.

- Det er også vigtigt at bemærke, at forsøgene er udført på veldrænede jorde. Våde jorde er meget følsomme for pakningsskader, og her vil de negative konsekvenser være markant større.

I sessionen kan du høre mere om det danske forsøg og andre europæiske og amerikanske forsøg med jordpakning.

Session 28: Pakning i dybden – risiko og betydning

Læs mere om Plantekongres 2017

Sidst bekræftet: 28-11-2016 Oprettet: 28-11-2016 Revideret: 28-11-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Bodil Pedersen

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation


Af samme forfatter

Planlægning af Plantekongres 2018
Denne side er til forberedelsesarbejdet for indlægsholdere til Plantekongres 2018
12.10.17
Vigtigt at vide for indlægsholdere og mødeledere
Plantekongressen er et stort arrangement med mange indlæg og et stramt program. For at sikre en god kongres er det vigtigt,...
04.10.17
Video: Kom godt i gang med OnFarm forsøg
Der er i 2017 gennemført i alt 22 rådgivningsbaserede OnFarm forsøg, og resultaterne er nu på plads på en del af disse.
08.09.17
29 oplandskonsulenter tilbyder gratis rådgivning
Oplandskonsulenterne er nu klar til at rykke ud til landmænd, som overvejer at bygge et minivådområde, deltage i et vådområ...
16.08.17
Video: Kom godt i gang med markudbytte.dk
I videoen viser Jens Elbæk, hvordan du bruger den nye udbytteportal: Markudbytte.dk. Vælg selv, om du vil sammenligne med u...
09.08.17