Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 08-12-2017

Plantekongres 2017 - 3088

Oprettet: 08-12-2016

Plantekongres 2017: Urban farming i stor skala

Mange forbinder urban farming med taghaver og plantekasser. I Albertlund Kommune tænker de meget større. Kommunen er i gang med at skabe rammerne for, at landbruget kan deltage og finde nye forretningsmuligheder.

Albertslund Kommune har som den første kommune i Danmark besluttet at bruge urban farming som løftestang for kommunens udvikling. Kommunen har vedtaget en strategi, hvori der står, at den vil arbejde med og for en lokal fødevareproduktion og understøtte urban farming. Strategien rummer mange aktiviteter relateret til fødevareproduktion og grønne aktiviteter i byen eller i udkanten af byen. Aktiviteterne skal:

  • trække fødevareproduktion ind i byerne
  • understøtte stærke dyrkningsfællesskaber
  • integrere fødevareproduktion i byens grønne miljø- og klimaløsninger

Perspektiver for landbruget

Urban farming skal skabe øget vækst, nye arbejdspladser, tiltrække nye borgere og virksomheder, bidrage til større integration og fællesskab og sidst men ikke mindst bidrage til forbedret klima, miljø og natur i byen. Det vil kræve en stor indsats og langsigtet planlægning, og kommunen kan ikke gøre det alene.

- Det er her, landbruget kan komme på banen. For landbruget kan både bidrage med produkter, viden, kompetencer, maskiner og arbejdskraft. Lokale landmænd kan være med til at oplære byens borgere, som ønsker at dyrke selv, og de kan videndele med kommunens medarbejdere, der skal servicere virksomheder og initiativer. Endelig kan lokale landmænd være med til at levere flere lokale fødevarer til kommunens institutioner, virksomheder og fødevaremarkeder i byen, fortæller konsulent Katrine Kracht, SEGES, som har bistået Albertslund Kommune med at udvikle strategien.

COOP, som har hovedkontor i Albertlund, viser også interesse for at afsætte lokalt producerede fødevarer.

- Det bliver spændende at se, hvor Albertslund er om 10 år, og om urban farming er blevet en integreret del af kommunens og byens udvikling. Første skridt mod en grønnere by, grøn omstilling og selvforsyning af lokale fødevarer er i hvert fald taget med i strategien ”La’ Os Gro”, siger Katrine, som fortæller mere om projektet på Plantekongres 2017.

Læs mere om plantekongres 2017 og tilmeld dig.

Sidst bekræftet: 08-12-2016 Oprettet: 08-12-2016 Revideret: 08-12-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Bodil Pedersen

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation


Af samme forfatter

Plantekongres: Er de danske miljøregler de skrappeste?
Hør udenlandske forskeres vurdering af de beregninger, der er brugt til at opstille kravene i vandplanerne, og hør en ekspe...
08.12.17
Miljøet er i top på Plantekongres 2018
Interesserer du dig for kvælstof, vandområdeplaner, målrettet regulering, virkemidler, drikkevandsbeskyttelse og fosforregu...
29.11.17
Video: Marginaludvaskning målt med sugeceller
Nye forsøg med sugeceller og beregninger fra SEGES viser, at marginal-udvaskningen ligger på 15-20 procent for landet som g...
28.11.17
Ny hjemmeside om målrettede virkemidler og regulering
Den målrettede regulering af landbrugets produktion er kompliceret stof. Ambitionen for kvælstofindsats.dk er at give overb...
27.11.17
Udvaskning fra rodzonen er, ifølge ny rapport fra Aarhus Universitet, på samme niveau i dag som i år 1900.
Nye vurderinger fra Aarhus Universitet forventes at få betydning for, hvor stor udledningen af kvælstof må være for at nå e...
24.11.17