Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 08-12-2017

Plantekongres 2017 - 3089

Oprettet: 08-12-2016

Plantekongres 2017: Insekter, muslinger og søstjerner som nye proteinkilder

Nye proteinkilder begynder at dukke op som alternativ til soja. Insekter og "blå" protein fra havet kan bruges til foder og fødevarer. I sessionen får du lejlighed til at se og smage på fremtidens protein.

Insekter i form af insektmel kan erstatte en del af den soja, der importeres fra f.eks. Brasilien. Ud over insekter kan også blåmuslinger og søstjerner omdannes til proteinrigt foder, mens tang indeholder sundhedsfremmende stoffer.

Insektproduktion

 Insektproduktion er en ny type landbrug. Insekter f.eks. melorm kan omdanne vegetabilsk affald fra fødevareproduktion til værdifulde proteiner, som kan bruges som foder til dyr eller mad til mennesker.

Der er store perspektiver i melorm (bille-larver)
som råvare eller ingrediens i fremtidens fødevarer.
Foto: Teknologisk Institut

Siden begyndelsen af 2015 er insekter for alvor blevet accepteret som et reelt alternativ til konventionelle foderstoffer og fødevarer, hvilket blandt andet skyldes argumenter om ressource-effektiv produktion, bæredygtighed og ernæring.

Insektproduktion til foder og fødevarer er et stadig et nyt forretningsområde. Innovationsfonden har netop investeret 19 millioner kroner i et projekt, hvor målet er at opbygge en industriel insektproduktion i Danmark med en årlig omsætning på 200 til 300 millioner kroner og op mod 200 job. Det skal foregå på herregården Ausumgaard ved Struer, hvor der fra januar 2017 flytter melorme ind i de gamle stalde. Senere kan græshopper og soldaterfluer rykke ind.

Lars-Henrik Lau Heckmann fra Teknologisk Institut vil fortælle om insekterne som fremtidens nye råvare med fokus på udviklingen i Danmark.

Det blå protein

Muslinger, søstjerner og tang kaldes blå protein. Foruden at være potentielle fodermidler kan produktionen løse problemer for erhverv og samfund. Produktionen foregår på arealer, som ikke konkurrerer med anden landbrugsmæssig produktion, nemlig vores meget store søterritorium. Muslingeproduktionen har også den fordel, at der fjernes næringsstoffer fra vandmiljøet.

Muslingefiskeriet har de seneste år været plaget af enorme mængder søstjerner, som æder muslingerne på havbunden. Muslingefiskerne har derfor fået tilladelse til at fange søstjerner i Limfjorden, og det vurderes, at de tørrede og formalede søstjerner kan bruges som foder til svin og fjerkræ.

På Plantekongres 2017 fortæller lektor Jan Værum Nørgaard, Aarhus Universitet om havets blå protein.

Læs mere Plantekongres 2017 og tilmeld dig på plantekongres.dk

Sidst bekræftet: 08-12-2016 Oprettet: 08-12-2016 Revideret: 08-12-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Bodil Pedersen

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation


Af samme forfatter

Plantekongres: Er de danske miljøregler de skrappeste?
Hør udenlandske forskeres vurdering af de beregninger, der er brugt til at opstille kravene i vandplanerne, og hør en ekspe...
08.12.17
Miljøet er i top på Plantekongres 2018
Interesserer du dig for kvælstof, vandområdeplaner, målrettet regulering, virkemidler, drikkevandsbeskyttelse og fosforregu...
29.11.17
Video: Marginaludvaskning målt med sugeceller
Nye forsøg med sugeceller og beregninger fra SEGES viser, at marginal-udvaskningen ligger på 15-20 procent for landet som g...
28.11.17
Ny hjemmeside om målrettede virkemidler og regulering
Den målrettede regulering af landbrugets produktion er kompliceret stof. Ambitionen for kvælstofindsats.dk er at give overb...
27.11.17
Udvaskning fra rodzonen er, ifølge ny rapport fra Aarhus Universitet, på samme niveau i dag som i år 1900.
Nye vurderinger fra Aarhus Universitet forventes at få betydning for, hvor stor udledningen af kvælstof må være for at nå e...
24.11.17