Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 09-01-2010

Aktuelt - 279

Oprettet: 09-01-2009

Godkendelsen af Reglone udvidet
Miljøstyrelsen har udvidet godkendelsen af Reglone til at omfatte ukrudtsbekæmpelse i kartofler, spinat og sukkerroer samt til nedvisning i visse frøafgrøder. Endvidere er Reglone blevet godkendt i en række afgrøder inden for frugt og grønt.

Miljøstyrelsen har den 6. januar 2009 udvidet godkendelsen af Reglone til at omfatte ukrudtsbekæmpelse i en række afgrøder, heriblandt et stort antal afgrøder inden for produktion af frugt og grønt. Der er informeret særskilt om udvidelsen til disse afgrøder i Aktuelt nr. 280.

For landbrugsafgrøderne er godkendelsen af Reglone udvidet til at omfatte:

  • ukrudtsbekæmpelse i kartofler (indtil maksimalt 10 pct. af kartoflerne er fremspiret),
  • ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer og spinat indtil afgrødens vækststadie 07 (før fremspiring),
  • nedvisning af i frøafgrøderne rødkløver, hvidkløver, sneglebælg, kinakål, hvidkål, rødkål, pak choi, karse, rucola og skorzoner. I disse afgrøder må Reglone ikke anvendes senere end stadie 89. Ved nedvisning af frøafgrøder må behandlede afgrøder, halm og frø deraf ikke benyttes til fødevarer og foder.

De øvrige godkendelsesvilkår for Reglone er ikke ændret i denne omgang.

De udvidede godkendelser giver nye muligheder for strategier for kemisk bekæmpelse og nedvisning i de berørte afgrøder. Da Reglone er et kontaktmiddel med en unik virkemekanisme, vil det samtidig kunne benyttes som en resistensforebyggende foranstaltning, hvor dette er relevant. Der vil separat blive informeret om disse muligheder, når vækstsæsonen nærmer sig.

Det forventes, at den nye etikette vil være godkendt, og at Reglone dermed vil kunne anvendes efter de nye vilkår allerede i sæsonen 2009.

Læs mere om Reglone i Middeldatabasen.


Kilde: Miljøstyrelsen

Sidst bekræftet: 09-01-2009 Oprettet: 09-01-2009 Revideret: 09-01-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværn


Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

Afgrøder & Produktion


Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Sikker påfyldning og rengøring af marksprøjten
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Tjekliste til sprøjtearbejdet
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Undgå sprøjteskader
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Vårbyg
De otte IPM-principper i rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider er nu omsat til konkrete værktøjer for dyr...
02.04.20
Vinterrug
De otte IPM-principper i rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider er nu omsat til konkrete værktøjer for dyr...
02.04.20