222

Oprettet: 30-06-2010

Command CS er off-label godkendt i sukker- og foderroer

Command CS er blevet off-label godkendt til ukrudtsbekæmpelse i bederoer før fremspiring.

Miljøstyrelsen har godkendt Command CS til off-label anvendelse af ukrudt i sukker- og foderroer. Før anvendelsen skal roedyrkeren være i besiddelse af off-label vejledningen, som kan hentes i Middeldatabasen.dk.

Effekt
Command CS har især god effekt mod hundepersille og burresnerre. Dette er dokumenteret i firmaforsøg fra BASF. Nordic Beet Research (NBR) har gennemført 5 effekt- og selektivitetsforsøg i Danmark og Sverige, hvor 0,2 l Command CS pr. ha før fremspiring øgede effekten af en sprøjtestrategi, hvor der blev anvendt, hvad der svarer til fuld og halv dosering af de øvrige midler, fra henholdsvis 74 til 85 procent og fra 51 til 59 procent. I disse forsøg var der ikke forekomst af hundepersille og burresnerre.

Selektivitet
I forsøgene ved NBR blev der efter sprøjtning observeret skader på roerne efter anvendelse af både 0,2 og 0,4 l Command CS pr. ha, men skaderne var forsvundet ved de senere sprøjtninger. Ved høst blev der ikke observeret forskelle imellem forsøgsled med og uden anvendelse af Command CS.

I off-label vejledningen er det understreget, at roefrøene skal være sået i ensartet dybde for at mindske risikoen for skade. Der er advaret om, at der ved store nedbørsmængder og forholdsvis koldt vejr efter sprøjtning og omkring fremspiring er der risiko for, at Command CS kan medføre skader på afgrøden. For at tilpasse vejledningen til de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med en rådgiver. Vi kan her tilføje, at der på baggrund af erfaringer med anvendelse af Command CS i vinterraps må der advares om at anvende på grov sandjord og på sandjord i øvrigt kan en nedsat dosis anbefales.

Sidst bekræftet: 17-09-2018 Oprettet: 30-06-2010 Revideret: 30-06-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværnsteam


Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Ryd op i kemirummet
Gennemgå dit kemirum mindst 2 gange årligt. Derved kan du undgå ubehagelige overraskelser og store bøder ved kontrol. Desud...
13.01.20
Har du en innovativ tilgang til planteværn?
SEGES søger fremadsynede landmænd, som vil indgå i et 3-årigt projektsamarbejde om en ny tilgang til brug af planteværn.
08.01.20
Nye og ændrede godkendelser 2019
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2019" (deadline 1. december 2018).
23.12.19
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Sortsblandinger i vårbyg og vinterhvede giver højere udbytte end de mest solgte sorter
I gennemsnit af 12 års landsforsøg er der sikre merudbytter ved at anvende sortsblandinger sammenlignet med de fire mest so...
17.12.19