Planteavl 

Oprettet: 02-06-2008

Vejledning for Fighter 480 i sneglebælg til frøavl

Off-labelmidler

Havefrø

Landscentret
Planteproduktion

Vejledning for Fighter 480 i sneglebælg til frøavl

Ukrudtsmiddel
"Må kun anvendes i sneglebælg til frøavl".
"Halm og andre rester må ikke opfodres".

Advarsel
"Se Fighter 480 etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Fighter 480 i Sneglebælg til frøavl

For at opnå den bedste ukrudtsbekæmpelse skal der sprøjtes på ukrudtets kimbladstadium. Sprøjtning i forbindelse med varmt vejr fremmer effekten.

Sprøjtetidspunkt og dosering

  1. Sprøjtning med 0,4 l/ha Fighter 480 + 0,5 l/ha Stomp når Humlesneglebælgen på ukrudtets kimbladstadie.
  2. Sprøjtning 5-7 dage efter med 0,5 l/ha fighter 480 + 0,5 l/ha Stomp

Risiko for skade
For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, forskningscenter Flakkebjerg
DJF kan anbefale Fighter 480 anvendt til ukrudtsbekæmpelse i humlesneglebælg som beskrevet i vejledningen.

Bemærkninger fra BASF A/S
BASF har fremsat følgende kommentar: "Da vi ikke har tilstrækkelig forsøg eller erfaringer med anvendelsen af Fighter 480 i humlesneglebælg, kan BASF på ingen måde drages til ansvar."

April 2008

OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler

Ansvar for off-label vejledning
Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 

 

Sidst bekræftet: 23-06-2011 Oprettet: 02-06-2008 Revideret: 02-06-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Godkendelse til mindre anvendelse af Pirimor 500 WG i hvidkløver til frøavl
Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Pirimor 500 WG til mindre anvendelse i hvidkløver til frøavl
25.05.20
Insektmidlet Mospilan SG godkendt til mindre anvendelse i havefrø og kløver til frøproduktion
Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Mospilan SG til mindre anvendelse i havefrø og kløver til frøproduktion på friland...
25.05.20
Høsttidspunktet af kløver- og græsfrø bestemmes af datoen for skridning
Det er vigtigt at finde det rigtige høsttidspunkt i frømarken. Det gælder både ved skårlægning og direkte høst.
18.05.20
Dispensation til anvendelsen af Asulox i visse arter af havefrø 2020
Miljøministeriet har givet dispensation til anvendelsen af ukrudtsmidlet Asulox i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøa...
15.04.20
Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i vinterraps enten alene eller i blanding med Stomp CS
Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Clomate til mindre anvendelse enten alene eller i kombination med ukrudtsmidlet ...
02.04.20