Oprettet: 02-11-2018

Opdatering vedr. demonstrationsforsøg i vinterhvede i Danmark

Gennem sommeren 2018 har forsøget lidt under tørken, som alle andre afgrøder. Den sparsomme mængde ukrudt, som spirede frem i foråret, overlevede ikke og ved optælling var der praktisk talt intet ukrudt.

Gennem sommeren 2018 har forsøget lidt under tørken, som alle andre afgrøder. Den sparsomme mængde ukrudt, som spirede frem i foråret, overlevede ikke og ved optælling var der praktisk talt intet ukrudt. Nogle få kamilleplanter og tidsler overlevede i varmen, men stod meget spredt. I de radrensede strategier var ukrudtsforekomsterne primært i hvederækkerne.

I starten af juli blev der holdt møde i den nationale cluster med deltagelse af SEGES, Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark (FRDK), AGROINTELLI, VKST og Aarhus Universitet. Den forløbne sæson blev diskuteret under besigtigelse af forsøget og derefter blev den kommende sæson planlagt.

 

Det er ikke muligt at fremhæve én strategi frem for de andre, da mængden af ukrudt ikke berettiger til en sammenligning af strategierne. Der var etableret usprøjtede vinduer i marken og ukrudtsbestanden i disse var tilsvarende lav/ikke-eksisterende ved dataindsamling i juni. Dog bekræftede forsøget, at mekanisk radrensning af korn på bred rækkeafstand giver mindst samme afgrødebiomasse. Der var en tendens til højere biomasse i de to radrensede strategier, mens de direkte såede strategier havde lavere afgrødebiomasse end alle andre strategier. Den lavere biomasse i de direkte såede strategier tilskrives dårlige forhold ved såning og at forsøget kun underbygger første års marker uden pløjning.

VKST står for næste års forsøg, og det er etableret i deres demonstrationsmark ved Fjællebro øst for Ringsted i september 2018. Igen er der planlagt flere såtider, og i år er det lykkedes efter planen. De strategier, der kan sammensættes i det enkelte år, er ikke så forskellige. De store forskelle for vinterhvededyrkning kan opnås ved ændret sædskifte og eventuelt med forskellige mellem- eller efterafgrøder, dog er det vigtigt at optimere strategierne i den enkelte afgrøde også. I de etablerede strategier arbejder vi primært med såtidspunkter og såbredde. Såbredden er vigtig i forhold til at kunne benytte de mekaniske redskaber, men kan også betyde noget for afgrødebiomassen. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i rækkemellemrum er ikke det første konventionelle landmænd har i tankerne, men på sigt kan der blive økonomi i det, hvis udvalget af herbicider formindskes markant.

I den følgende tabel ses de etablerede strategier.

Medforfatter: Mette Sønderskov (AU) 

 
  Dette projekt har modtaget støtte fra EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under grant
agreement nr. 727321
   
Sidst bekræftet: 04-12-2019 Oprettet: 02-11-2018 Revideret: 02-11-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn