Oprettet: 01-07-2019

Opfølgning på demonstrationsforsøg (WP4) i sukkerroer fra 2018

Denne sæson var præget af usædvanlige vejrforhold, hvilket kan ses i resultaterne.

Forfatter: Mette Sønderskov, AU

Forsøget blev etableret i slut april til start maj, hvor der efterfølgende var meget høje temperaturer og ingen nedbør. Forsøgslokaliteten modtog en nedbørsmængde på 198 mm fra april til september, hvilket er 184 mm mindre end året før og meget lavt for dette område. I samme periode var gennemsnitstemperaturen omkring 2 ℃ højere end i 2017 med temperaturer i sommeren, der nåede 32 ℃ i juli sammenlignet med 25 ℃ i 2017. Det var ikke muligt at vande i forsøget, da behovet ikke var forventet og kapaciteten blev presset på forsøgsarealerne denne sommer.

De meget tørre forhold gjorde det vanskeligt at udføre standard herbicidprogrammet med en god timing i forhold til ukrudtsfremspiring. Ukrudtet udviklede et tykt vokslad og ukrudtet var derfor mindre følsomt over for herbiciderne end normalt. Specielt raps og hvidmelet gåsefod var svære at bekæmpe med det normale herbicidprogram, bestående af metamitron, ethofumesate og phenmedipham. Båndsprøjtningsstrategierne blev behandlet med samme herbicidprogram, som standard strategien, dog kun i rækken i kombination med radrensning. Den ALS-tolerante sort blev behandlet med foramsulfuron and thiencarbazone som anden sprøjtning, disse påvirkes mindre af vokslaget og har en god effektivitet over for raps og hvidmelet gåsefod. Denne strategi modtog samme herbicidbehandling i første sprøjtning som strategi 2. Pga. forholdene og den dårlige effekt af sprøjtningerne blev der lagt en radrensning ind i alle strategier. Det betyder at radrensning blev gennemført to gange i strategi 2 og 4 og en gang i strategi 1 og 3. Strategi 3 blev sået 2 uger senere end de andre strategier og den første radrensning i strategi 1, 2 og 4 var unødvendig.

Ved høst var udbytterne i den lave ende pga. tørken, men der kan ses nogle forskelle mellem strategierne (figur 1, 2).

Ukrudtsbekæmpelsen var ikke tilfredsstillende og alle strategier have for højt ukrudtstryk. Der var en fordel af ALS-herbicid sprøjtningen i strategi 4, hvor en lavere ukrudtsbiomasse i slutningen af sæsonen sandsynligvis har resulteret i et bedre høstudbytte. ALS-tolerante roer har normalt et lidt lavere udbytte end de traditionelle sorter.

Den ALS-tolerante sort er medtaget, da der er interesse omkring en mulig markedsføring i Danmark. Man skal dog have for øje at brug af ALS-herbicider i sukkerroer kan være et problem i forhold til udviklingen af ALS-resistens. Normalt er sukkerroer en afgrøde, der kan ses som resistensforebyggelse, da der bliver længere mellem brugen af ALS-herbicider i sædskiftet.

 

Billede 1: strategi 4 med den ALS-tolerante sort ses til venstre, mens strategien med senere såning, båndsprøjtning med standard herbicidprogram og radrensning ses til højre.

 

Figur 1: Friskvægt af afgrøde (A) og ukrudt (B) i juni 2018 for de fire strategier. Standard med radrensning (strategi 1), BåndNormal med standard herbicidprogram i rækken kombineret med radrensning (strategi 2), BåndSenSåning med to ugers falsk såbed fulgt af standard herbicid som båndsprøjtning og radrensning (strategi 3) og Bånd_ALStolerant med standard herbicidvalg i første båndsprøjtning fulgt af ALS-herbicid i anden båndsprøjtning (strategi 4). Strategierne er beskrevet i flere detaljer i tidligere opslag her på siden.

Figur 2: Udbytte (A) og tørvægt af ukrudtsbiomasse (B) ved høst. Standard med radrensning (strategi 1), BåndNormal med standard herbicidprogram i rækken kombineret med radrensning (strategi 2), BåndSenSåning med to ugers falsk såbed fulgt af standard herbicid som båndsprøjtning og radrensning (strategi 3) og Bånd_ALStolerant med standard herbicidvalg i første båndsprøjtning fulgt af ALS-herbicid i anden båndsprøjtning (strategi 4). Strategierne er beskrevet i flere detaljer i tidligere opslag her på siden.

 

 

 

   
Sidst bekræftet: 01-07-2019 Oprettet: 01-07-2019 Revideret: 01-07-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
02.06.20
Krav om autorisation ved køb af plantebeskyttelsesmidler træder i kraft 1. juli 2020
Forhandlere skal fra denne dato tjekke, at du som køber af plantebeskyttelsesmidler har den nødvendige autorisation. Ved be...
22.05.20
Sprøjteplan, sprøjtejournal og rådgivning om plantebeskyttelse
Lovgivning om plantebeskyttelse stiller mange krav til planteavlskonsulent, landmand og eventuel maskinstation ved planlægn...
13.05.20
Sprøjtning under tørre og/eller varme forhold
Når ukrudt har tørkestress, er morgensprøjtning vigtig. Sprøjt tidligt om morgenen eller sent om aftenen, når dagtemperatur...
23.04.20
Hvor længe skal der være tørvejr efter sprøjtning?
Regnfastheden og dermed kravet til antal timers tørvejr efter sprøjtning varierer betragteligt for forskellige planteværnsm...
07.04.20