1327

Oprettet: 10-05-2013

Beregn risikoen for afdrift

Prøv web-program, hvor du kan beregne risikoen for afdrift med den sprøjteteknik du bruger.

Enhver sprøjtefører har lært, at store dråber, lav bom, lav kørehastighed og lavt tryk giver en lav risiko for afdrift af sprøjtemidler.

Men hvad betyder mest? Og hvad sker der, når det hele spiller sammen. Det kan du få et overblik over ved at beregne risikoen for afdrift med et nyt simuleringsprogram ’Værktøj til vurdering af afdrift’.

Ved du f.eks. hvor stor betydning det har for afdriftsrisikoen, at temperaturen er høj, og luften tør? Det giver programmet svar på.

Programmet er udviklet af eksperter i sprøjteteknik fra syv lande, som deltager i det europæiske projekt TOPPS-prowadis.

I TOPPS-prowadis deltager Videncentret for Landbrug. Vi har i projektet fokus på at forebygge spredning af pesticider til vandmiljøet via afdrift og overfladeafstrømning.


 

Quick-guide til programmet

Klik på i og få korte forklaringer. Du kan gå frem og tilbage i programmet med knapperne i bunden eller pilene i øverste del af skærmbilledet.

Skærmbillede 1 - MARKEN: Du tager stilling til, om du sprøjter langs et følsomt område – klik i boks til venstre.

Skærmbillede 2 – VEJR- OG MARKFORHOLD: Angiv vejrforhold, afgrødens udvikling og bevoksning af randzone. Søjlen øverst viser risiko for afdrift i forhold til standardbetingelser for måling af afdrift (ved anvendelse af fladsprededyse).

Skærmbillede 3 – FOREBYGGE AFDRIFT: Du angiver hvilken afdriftsreducerende teknik du vil bruge, bomhøjde og kørehastighed. Brug evt. nedenstående oversigt over afdriftsreducerende teknik til hjælp for valg af procent afdriftsreduktion.

Søjlerne øverst viser den ’relative afdriftsrisiko’. Øverste søjle viser risiko ved standardteknik med fladsprededyse. Nederst viser afdriftsrisiko ved den valgte sprøjteteknik. Er tallet større end 100 % er risikoen uacceptabel stor.

Tip: Når du i programmet skal vælge afdriftsreducerende teknik, kan enten tage udgangspunkt i eksemplerne på afdriftsreduktion med forskellige dyser i tabel 1 eller måske finde din aktuelle dyse i listen: Afdriftsreducerende dyser. (venstreklik IKKE, men højreklik og vælg ”Gem destination som …” inden åbning)

Tabel 1. Afdriftsreducerende teknik – tommelfingerregler for afdriftsreduktion ved forskellig sprøjteteknik. Der er taget udgangspunkt i den tyske klassifikation af dyser fra JKI.
Afdriftsreduktion, % Dysetyper/teknik Tryk, bar
Ingen afdriftsreduktion Fladsprededyser 03 og mindre 2-3
25 Lavdrifts- og refleksdyser 025 og 03 2
50 Landrifts- og refleksdyser 05 1,5-2
Kompakt luftinjektionsdyse 025 og 03 2-3
Luftinjektionsdyser 02 3,5-5
Hardi TWIN med fladsprededyse 02 og 03 2,5
75 Luftinjektionsdyse 03 3
Hardi TWIN med fladsprededyse 04 3
90 Luftinjektionsdyse 05 2
95 Hardi TWIN i kombination med lavdriftsdyser -
99 Afskærme sprøjtning og grov forstøvning -
Andet Mulighed for selv at indtaste % afdriftsreduktion -

I den tyske test klassificeres dyser med 50, 75 eller 90 procent afdriftsreducerende effekt. Eksemplerne for 25, 95 og 99 procent afdrift gælder generelt, men er ikke testet. Læs evt. om dyser her.

Prøv Værktøj til vurdering af afdrift.

TOPPS-prowadis er støttet af ECPA, den europæiske sammenslutning af planteværnsfirmaer.

Hvad betyder det for risikoen for afdrift, hvis bommen kommer op i 1 meters højde i stedet for 50-60 centimeter?

 

Sidst bekræftet: 30-07-2018 Oprettet: 10-05-2013 Revideret: 10-05-2013

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværnsteam


Specialkonsulent, Planteværn

Marian Damsgaard Thorsted

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Beredskab ved uheld med pesticider eller anden kemi
Ring straks 112. Det er vigtigt med en hurtig indsats for at begrænse skaden og rydde op.
31.01.20
Glyphosat og grundvand
Glyphosat udgør ikke en risiko for vores drikkevand. Der er kun få fund i grundvand, og meget sjældent koncentrationer over...
30.01.20
Ryd op i kemirummet
Gennemgå dit kemirum mindst 2 gange årligt. Derved kan du undgå ubehagelige overraskelser og store bøder ved kontrol. Desud...
13.01.20
Har du en innovativ tilgang til planteværn?
SEGES søger fremadsynede landmænd, som vil indgå i et 3-årigt projektsamarbejde om en ny tilgang til brug af planteværn.
08.01.20
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19