Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-06-2018

PlanteNyt 

Oprettet: 30-06-2017

Pas på giftig engbrandbæger i græsmarker

Det kan være nødvendigt at håndluge eller afslå, og fjerne plantematerialet fra områder i marken med engbrandbæger. Især heste er meget følsomme overfor giftstoffer i engbrandbæger.

Engbrandbæger forekommer talrigt i nogle græsmarker, fortrinsvis på mere ekstensivt dyrkede marker. På brakmarker og udyrkede arealer kan der også forekomme engbrandbæger.

August er et godt tidspunkt at bekæmpe førsteårsplanterne af engbrandbæger, som da har en roset. Der kan anvendes 22,5-30 g Harmony SX + 0,2 l spredemiddel pr. ha., se også artiklen ukrudtsbekæmpelse i græsmarker. Vær dog opmærksom på om der er regler i forbindelse med arealerne, som forhindrer anvendelse af planteværnsmidler.

Hvis der er mulighed for det, så vil omlægning af græsmarken også virke som effektiv bekæmpelse af engbrandbæger.

Især heste er følsomme, men køer tåler heller ikke i større mængde de alkaloider, som findes i engbrandbæger, se også artiklerne handlingsplan til begrænsning af brandbægerproblemer og brandbægeren står i fuldt flor mange steder.

Dyrene vil normalt forsøge at undgå at spise engbrandbæger i marken, da de ikke bryder sig om den bitre smag. Der er dog også eksempler på afgræssende dyr, som vænner sig til smagen og spiser engbrandbæger, hvorved de får forgiftning med risiko for at dø. Engbrandbæger bør derfor ikke forekomme på arealer til afgræsning eller slæt.

Hø med indhold af engbrandbæger udgør den største risiko for forgiftning. Smagen af brandbæger bliver mindre kraftig i tørret plantemateriale, og dyrene kan derfor ikke så nemt smage det. De har heller ikke mulighed for at sortere det fra.

Engbrandbæger blomstrer i juli-august måned. For at forebygge yderligere spredning af engbrandbæger bør planterne rykkes op/håndluges eller afslås i begyndelsen af juli før frøsætning, så spredning af nye frø kan undgås. Det afklippede plantemateriale bør fjernes fra marken, med mindre dyrene kan holdes fra arealet en periode til det afslåede plantemateriale er lejret under græsningshøjde. Engbrandbæger er en uønsket art, som betyder at afslået plantemateriale må fjernes fra f.eks. brakarealer. Det kan være aktuelt, hvis planterne har sat frø. Læs mere i regler for slåning af støtteberettigede arealer med græs, brak og randzoner.

Vårbrandbæger er også giftig, og findes i nogle marker, men indholdet af de skadelige alkaloider er lavere, sammenlignet med engbrandbæger. Vårbrandbæger er tidlig i sin udvikling, og vil blomstre allerede i april-maj. Bekæmpelse kan ske sidst i august med 15-22,5 g Harmony SX + spredeklæbemiddel.


Billede 1. Græsmark med engbrandbæger.


Billede 2. Brakmark med blomstrende engbrandbæger i august.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

 

Sidst bekræftet: 30-06-2017 Oprettet: 30-06-2017 Revideret: 30-06-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Planteværn

Marian Damsgaard Thorsted

Planteværnsteam


Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Ukrudt i vinterraps
Bekæmp kamille og andet ukrudt i vinterraps så tidligst muligt, så risiko for små rester af clopyralid i honning kan undgås...
21.02.20
Beredskab ved uheld med pesticider eller anden kemi
Ring straks 112. Det er vigtigt med en hurtig indsats for at begrænse skaden og rydde op.
31.01.20
Glyphosat og grundvand
Glyphosat udgør ikke en risiko for vores drikkevand. Der er kun få fund i grundvand, og meget sjældent koncentrationer over...
30.01.20
Ryd op i kemirummet
Gennemgå dit kemirum mindst 2 gange årligt. Derved kan du undgå ubehagelige overraskelser og store bøder ved kontrol. Desud...
13.01.20
Har du en innovativ tilgang til planteværn?
SEGES søger fremadsynede landmænd, som vil indgå i et 3-årigt projektsamarbejde om en ny tilgang til brug af planteværn.
08.01.20