Oprettet: 08-01-2020

Har du en innovativ tilgang til planteværn?

SEGES søger fremadsynede landmænd, som vil indgå i et 3-årigt projektsamarbejde om en ny tilgang til brug af planteværn.

Efter 2020 skal EU have en ny fælles landbrugspolitik (CAP), hvor der vil være et øget fokus på bæredygtighed, biodiversitet og klima. Hos SEGES vil vi bevare dansk landbrug i en førerposition på pesticidområdet.

I de 3 år projektet kører, vil de deltagende bedrifter sammen med rådgivere, forskere og andre fagfolk udvikle og teste dyrkningsmetoder og tiltag, som kan mindske afhængigheden af pesticider.

Vi kommer til at arbejde med co-innovation, som dækker over en proces med en projektgruppe sammensat af flere interessenter, der identificerer udfordringerne, idéudvikler og sætter gang i løsningerne.

Projektet er støttet af midler, som folketingets forligspartier bag pesticidaftalen har afsat til IPM Innovationsbrug.

Nogle af metoderne, vi vil arbejde med, kan være:

 • Forebyggelse og håndtering af græsukrudt gennem sædskifte og andre IPM-tiltag, herunder brug af beslutningsstøttesystemer
 • Sædskifte i forhold til at forebygge sygdomme og skadedyr
 • Forebyggelse og håndtering af udvikling af resistens, herunder herbicidresistens
 • Implementering af ny teknologi til monitering, gradueret såning og præcisionssprøjtning, båndsprøjtning
 • Ikke-kemiske bekæmpelsesmetoder, herunder radrensning, ukrudtsstrigling mv.
 • Intelligent sortsvalg, herunder brug af sortsblandinger og konkurrencestærke sorter
 • Anvendelse af beslutningsstøtte som ”Septoria-modellen” i CropManager og vækstreguleringsprognosen
 • Conservation Agriculture (CA) som potentiale for at nedsætte anvendelse af insekticider og herbicider
 • Reduktion af pesticidforbrug, herunder glyphosat
 • God praksis i forbindelse med håndtering af pesticider, herunder særligt fokus på at skåne markkanter og tilstødende naturområder
 • Strategi for at undgå spredning af ukrudt, herunder spredning af herbicidresistente bestande

Er dette noget for dig?

Hvis du er blevet nysgerrig på at udvikle din planteproduktion, så ring eller skriv til os. Vi vil meget gerne besvare de mange spørgsmål, der sikkert er dukket op. Du skal være parat til at sætte tid af til projektet og være beredt på, at samarbejdsgruppen kommer til at mødes 2-3 gange om året.

Vi ser frem til at høre fra dig, og vi svarer gerne på spørgsmål.

Venlig hilsen

Poul Henning Petersen, tlf. 87405443 / mobil 20102297 / mail: php@seges.dk

Landskonsulent, Planteværn

Carsten Fabricius, tlf. 8740 5357 / mobil 2924 5175 / mail: cars@seges.dk

Landskonsulent, Afdelingsleder
Sidst bekræftet: 08-01-2020 Oprettet: 08-01-2020 Revideret: 08-01-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværn


Landskonsulent, Afdelingsleder

Carsten Fabricius

Planteværn


Af samme forfatter

Screening for pesticider i grundvand bekræfter godkendelsesordning
Screening af 263 boringer bekræfter, at godkendelsesordning og pesticidvarslingssystem virker. Desværre er også fundet 2 st...
27.02.20
Ukrudt i vinterraps
Bekæmp kamille og andet ukrudt i vinterraps så tidligst muligt, så risiko for små rester af clopyralid i honning kan undgås...
21.02.20
Beredskab ved uheld med pesticider eller anden kemi
Ring straks 112. Det er vigtigt med en hurtig indsats for at begrænse skaden og rydde op.
31.01.20
Glyphosat og grundvand
Glyphosat udgør ikke en risiko for vores drikkevand. Der er kun få fund i grundvand, og meget sjældent koncentrationer over...
30.01.20
Ryd op i kemirummet
Gennemgå dit kemirum mindst 2 gange årligt. Derved kan du undgå ubehagelige overraskelser og store bøder ved kontrol. Desud...
13.01.20