2935

Oprettet: 01-07-2016

Video: Lugerobotter i aktion

Grønsagsavlerne bruger dem, og nu arbejdes der på at gøre dem klar til roemarkerne.

Se video

Nogle grønsagsavlerne anvender allerede lugerobotter, og roedyrkerne viser også interesse for teknikken.

Grundprincippet i lugerobotterne er ens. De har påmonteret kameraer, som aflæser, hvor planterne står og styrer nogle specielle renseskær ind i rækken, som fjerner ukrudtet helt tæt ved planten.

Lugerobotterne er dog ikke helt klar til roemarkerne endnu. De klarer udmærket at rense roer, som er meget større end ukrudtsplaner. Men i såede marker, hvor ukrudt pibler frem samtidig med roerne, kniber det for kameraerne at skelne roerne fra ukrudtet, så enten skades roerne for meget, eller ukrudt inde i rækken for lov at overleve.

Læs mere om Optimek, et projekt hvor vi udvikler og demonstrerer effektive mekaniske alternativer til den nuværende praksis for ukrudtsbekæmpelse.

 

Sidst bekræftet: 01-07-2016 Oprettet: 01-07-2016 Revideret: 01-07-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Bodil Pedersen

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Sådan takler du efterafgrødekravene på plante-, svine- og kvægbrug
Se de nye faktaark og bliv klogere på efterafgrødekravene på din bedrift. Få overblik over alternativerne til efterafgrøder...
22.01.20
Kend udbyttet i majsmarken et par måneder inden høst
Droneoptagelser med specialkamera i Landsforsøgene med majs viser lovende resultater. Perspektivet er, at landmanden ud fra...
26.09.19
Demodag om præcisionsjordbrug og ny teknologi til marken den 9. oktober
Vindumovergaard ved Bjerringbro slår portene op for alt den nyeste viden om præcisionsjordbrug. Se test af præcisionsjordbr...
26.09.19
Alle ansøgere, som opfylder kravene, får tilskud til minivådområder
Landmændenes store interesse for at anlægge minivådområder får nu fødevareminister Mogens Jensen til at afsætte yderligere ...
14.08.19
Konstruktiv debat om Ringkøbing Fjord
SEGES har samlet 30 års miljødata for Ringkøbing Fjord og præsenteret dem for lokale borgere og interesseorganisationer. Mø...
27.06.19
Stort logo
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Stort logo