Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-03-2010

Dyrkningsvejledninger 

Oprettet: 18-12-2008

Bekæmpelse af kvik og rodukrudt - dyrkningsvejledning

Dyrkningsvejledning
Ajourført den 18. december 2009

Bekæmpelse af kvik og rodukrudt


Er nu lavet som dynamisk dyrkningsvejledning.

Sidst bekræftet: 18-12-2008 Oprettet: 18-12-2008 Revideret: 18-12-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Rolf Thostrup Poulsen

Af samme forfatter

Fjorten skadegørere i grovfodersædskiftet
Fotoserie viser fjorten problemer som ukrudt og sygdomme, der forekommer i markerne på grovfoderejendomme. Hvor mange har d...
15.02.12
Måling af integreret plantebeskyttelse (IPM) på en bedrift
Internationale erfaringer viser, at det er vanskeligt at udforme en retvisende og retfærdig måling af, i hvor høj grad en l...
15.11.10
Dyrkning af majs med et mindre forbrug af ukrudtsmidler
Ved at anvende integreret ukrudtsbekæmpelse er det muligt at nedbringe den anvendte mængde ukrudtsmiddel i majs. Det viser ...
23.12.08
Øget bevidsthed om punktkildeforurening
Bevidstheden om punktkildeforurening på ejendomsniveau er forøget markant over de seneste to år, viser et netop afsluttet E...
05.12.08
Angreb af havrerødsot i registreringsnettet
Der er ultimo maj bedømt angreb af havrerødsot i markerne, hvor der i efteråret 2007 blev bedømt angreb af bladlus. Resulta...
24.06.08