Feedback Form

PlanteNyt 

Oprettet: 19-04-2017

Nyt om svampesygdomme i vintersæd og alm. rajgræs til frø i uge 16 i registreringsnettet

Bygrust er fundet i alle sorter, men mest i Wootan, Trooper og Mecurioo, og der er bekæmpelsesbehov i de længst udviklede marker. I nogle vintersædsmarker findes også behov for meldugbekæmpelse - bl.a. i hvedesorten Torp.

Vinterhvede:

Der er udløst meldugbekæmpelse i 3 procent af markerne, og mest er fundet i Torp. Meldug anbefales i modtagelige sorter bekæmpet i vækststadie 29-31 ved over 10 procent angrebne planter og senere ved over 25 procent angrebne planter. Til bekæmpelse kan anvendes 0,15 l Talius, hvortil der er givet dispensation i 2017. Fra praksis er også i flere tilfælde meldt om meget meldug i nogle marker. 

Fra vækststadium 31 (1 knæ udviklet) anvendes bredspektrede løsninger ved meldugbekæmpelse dvs. ikke Talius alene.  

Der er ikke fundet gulrust eller brunrust i registreringsnettet.

Fra praksis er meldt om gulrust i Substance ved Hovedgård i Østjylland og ved Uggerslev på Nordfyn. Sorten udgør i 2017 kun ca. 1 procent af hvedearealet.

Der er stor spredning i markernes udvikling. Det gennemsnitlige vækststadie er 29, mens de længst udviklede marker er i vækststadium 31 (1 knæ udviklet). Enkelte marker er også i vækststadium 32 (2 knæ udviklet).

I de længst udviklede marker skal der i modtagelige sorter (ikke Sheriff og Creator) fra vækststadium 32 tælles dage med nedbør med henblik på at vurdere behovet for bekæmpelse af Septoria. 4 dage med nedbør udløser en bekæmpelse. Ved meget Septoria anbefales bekæmpelse ved førstkommende lejlighed, når tærsklen er overskredet. Hvis bekæmpelse i marker med mindre smitstof kan trækkes til den kommende uge, er der større mulighed for, at behandlingen kan holde indtil den delte aksbeskyttelse.

Vinterbyg:

Bygrust og dernæst meldug er fortsat mest udbredt. Bygrust er fundet i alle sorter, men mest i Wootan, Trooper og Mecurioo. 

Der er udløst bekæmpelse af bygrust i flere sorter i de længst udviklede marker. Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter fra vækststadie 32 (2 knæ udviklet) ved over 10 procent angrebne planter og meldug ved over 25 procent angrebne planter. 

I nogle marker er også fundet meget skoldplet og mest i Frigg. Nedbøren i påsken kan have medført yderligere smitte med skoldplet.

Til bekæmpelse af bygrust, meldug og skoldplet kan der f.eks. anvendes 0,25 l Prosaro. Ved meget skoldplet og mindre rust kan også anvendes 0,25 l Proline Xpert. Er der ikke skoldplet i marken, kan der evt. også anvendes 0,3 l Orius. 

Der er stor spredning i markernes udvikling. Det gennemsnitlige vækststadie er 30, mens de længst udviklede marker er i vækststadium 33-37 (3 knæ udviklet til fanebladet synligt).

Triticale:

Meldug er mest udbredt, og der er udløst bekæmpelse i ca. 15 procent af markerne.

Meldug bekæmpes i modtagelige sorter fra vækststadie 31 (1 knæ udviklet) ved over 25 procent angrebne planter.

Gulrust er fundet ved Karise i Jura (1 procent angrebne planter) og Tantris (0,1 procent angrebne planter) samt ved Ringsted i Jura (25 procent angrebne planter) og Travoris (1 procent angrebne planter). Der er også fundet gulrust i Tantris ved Bjerringbro (4 procent angrebne planter).

Brunrust er fundet ved Årslev på Fyn i Tantris (10 procent angrebne planter) og Jura (5 procent angrebne planter). På nuværende tidlige tidspunkt sidder både gulrust og brunrust spredt på bladpladen, og det er svært at adskille gulrust og brunrust. Senere lejrer gulrust sig i striber på bladet. 

Til bekæmpelse af meldug og rust kan f.eks. anvendes 0,25-0,3 l Orius. Ønskes ekstra meldugeffekt kan evt. tilsættes Talius, hvortil der er givet dispensation i 2017. 

Det gennemsnitlige vækststadie er 29, mens de længst udviklede marker er i vækststadium 32 (2 knæ udviklet). 

I triticale er der forholdsvis få registreringer.

Rug:

Der er udløst meldugbekæmpelse i 3 procent af markerne, og mest er fundet i Binntto. Fra praksis er også meldt om meldug i rug i nogle tilfælde. 

Brunrust er fundet i 2 tilfælde med 70-100 procent angrebne plante i Palazzo og med 5 procent angrebne planter i SU Performer. Fra praksis er også i enkelte tilfælde meldt om angreb af brunrust. 

Meldug bekæmpes fra omkring vækststadium 31-32 (1-2 knæ udviklet) ved over 25 procent angrebne planter og brunrust ved over 10 procent angrebne planter.

Til bekæmpelse af meldug og brunrust kan f.eks. anvendes 0,25-0,3 l Orius eller 0,25 l Prosaro, såfremt der også er skoldplet. Ønskes ekstra meldugeffekt kan evt. tilsættes Talius, hvortil der er givet dispensation i 2017. 

Det gennemsnitlige vækststadie er 31, mens de længst udviklede marker er i vækststadium 33-37 (3 knæ udviklet til faneblad synlig). 

I rug er der forholdsvis få registreringer.

Alm. rajgræs:

De første registreringer er foretaget. 

Der er fundet kronrust i ca. 30 procent af markerne, men med overvejende svage angreb (maks. angreb er 2 procent dækning). Meldug er kun fundet i 2 marker med 0,01 hhv. 1 procent dækning. 

Evt. svampebekæmpelse anbefales tidligst fra begyndende strækning og kan vente lidt endnu. 

Se uddybende data på nedenstående link.

 
Billede 1. Gulrust i hvedesorten Substance fotograferet på Nordfyn
den 18. april af Over Englund, Centrovice.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne., hvis du vil vide mere om dette emne.
Sidst bekræftet: 19-04-2017 Oprettet: 19-04-2017 Revideret: 19-04-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Sådan bruger du egen udsæd af vårsæd
Det er vigtigt at tjekke kvaliteten, inden du sår hjemmeavlet udsæd. Der kan ofte spares omkring 150 kr. pr. ha ved brug af...
12.02.18
Brug af triazoler og resistensudvikling hos patienter med infektion af Aspergillus fumigatus
Det kan ikke afvises, at triazoler anvendt udenfor hospitalsverdenen kan forårsage resistens hos Aspergillus fumigatus, men...
12.02.18
Etablering af hestebønner
Ved hyppig dyrkning af hestebønner/ærter bliver der problemer med sædskiftesygdomme i hestebønner
09.02.18
Resistente skulpesnudebiller i Tyskland
Resistens hos skulpesnudebiller mod pyrethroider er ret udbredt i den nordlige del af Tyskland. Fra Danmark er kun testet s...
09.02.18
Forsøgsarbejde: Tilmelding til registreringsnettet 2018 - bedømmelse i forsøg
Tilmelding til registreringsnettet i korn skal ske senest d. 22. februar 2018.
07.02.18

Læs også