Feedback Form

PlanteNyt 

Oprettet: 12-04-2017

1. registrering af svampesygdomme i vintersæd

Bygrust er fundet i alle sorter, men mest i Wootan, Trooper og Mecurioo, og der er bekæmpelsesbehov i de længst udviklede marker. I nogle vintersædsmarker findes også behov for meldugbekæmpelse.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 12-04-2017 Oprettet: 12-04-2017 Revideret: 12-04-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn
Ghita Cordsen Nielsen
PlanteInnovation

Af samme forfatter

Betydningen af sene angreb af brunrust i hvede
Ved sprøjtning på 4 procent dækning i vækststadium 71 blev der opnået et nettomerudbytte på knap 2 hkg/ha. Ved sprøjtning p...
21.06.17
Svampebekæmpelse i sukkerroer, foderroer og energiroer
Bladsvampe bekæmpes ved begyndende angreb, og senest når 5 procent af planterne er angrebet. Registreringsnettet i sukkerro...
21.06.17
Nyt om svampesygdomme i vinterhvede, vårsæd og alm. rajgræs til frø i uge 25 i registreringsnettet
Brunrust breder sig i flere hvedesorter. Evt. svampebekæmpelse i hvede skal afsluttes senest i vækststadium 71.
20.06.17
Svensk prognose for angreb af rapsjordlopper i 2017-18
Der forventes et middel til højt bekæmpelsesbehov i Skåne i efteråret 2017. I Danmark kan det være anderledes, og forekomst...
20.06.17
Bladlus og havrerødsot i registreringsnettet 2016-2017
Der er fundet mest havrerødsot i vinterhvede. I de tidligt såede vinterhvedemarker med meget havrerødsot er der opnået en b...
20.06.17