Feedback Form

  

Oprettet: 02-10-2018

3. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 40

Der bedømmes i tidligt såede marker i milde områder af landet. Der er pt. kun fundet angreb af bladlus over bekæmpelsestærsklen i få marker.

Forekomsten af bladlus følges igen i dette efterår i registreringsnettet i 33 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker frem til og med 5.-6. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

I hvede er der fundet bladlus i 12 af 27 undersøgte marker (ca. 45 procent af markerne) med 0,01 til 3 procent angrebne planter. I vinterbyg er der fundet bladlus i 8 af 20 marker (40 procent af markerne) med 0,01 til 2 procent angrebne planter.

I figur 1-2 er udviklingen i år sammenlignet med de foregående år.

Fra praksis er der meldt om 10-20 procent planter med bladlus i nogle tidligt såede marker (før 10. september) syd for Næstved. Ved Bramming er også meldt om i størrelsesordenen 5 procent angrebne planter i nogle tidligt såede rugmarker.

Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere ”mørke pletter” på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. Jo tidligere såning jo større risiko for angreb. Evt. bekæmpelse kan være aktuel fra 3-4 bladstadiet.

Pt. er der udløst bekæmpelse i 1 af 27 tidligt såede hvedemarker og i 3 af 20 tidligt såede vinterbygmarker i registreringsnettet.

Se data og yderligere kommentarer:Figur 1. Udviklingen af bladlus i vinterhvede i de seneste efterår i registreringsnettet.


Figur 2. Udviklingen af bladlus i vinterbyg i de seneste efterår i registreringsnettet. I efteråret 2017
var der ikke et registreringsnet i vinterbyg.


Billede 1. Vinget bladlus i vinterbyg fotograferet 1. oktober 2018.


Billede 2. Havrebladlus på vinterbygblad fotograferet 1. oktober. Bemærk også, at der sidder nogle
bladlus ved basis af det nederste blad. Det hvidlige er rester fra bladlusenes hudeskift.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.
Sidst bekræftet: 02-10-2018 Oprettet: 02-10-2018 Revideret: 02-10-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Angreb af skadegørere i korn, rajgræs, kartofler og majs i registreringsnettet i uge 26
Svampebekæmpelse i hvede er ikke længere aktuel i de fleste marker. Bygrust breder sig fortsat i vårbyg og især i RGT Plane...
25.06.19
Skal der anvendes hvedeudsæd bejdset mod goldfodsyge?
I ca. 75 procent af hvedeforsøgene med forfrugt hvede og såning til og med 7. september har bejdsning været rentabel.
21.06.19
Forebyg skadedyr i kornlageret
Rengør kornlageret grundigt nu hvor beholdningerne er små, og før den nye høst tages ind. Se forslag til kemisk bekæmpelse.
20.06.19
Angreb af fritfluer i majs
De angrebne planter er lavere og har forrevne blade.
19.06.19
Angreb af skadegørere i korn, rajgræs, kartofler og majs i registreringsnettet i uge 25
Evt. svampebekæmpelse i hvede skal nu afsluttes. Brunrust breder sig i nogle hvedemarker, især i KWS Lili og Torp. Meget by...
18.06.19

Læs også