Feedback Form

  

Oprettet: 09-10-2018

4. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 41

Der bedømmes i tidligt såede marker i milde områder af landet. Der er pt. relativ få bladlus. Bekæmpelsestærsklen er i tidligt såede marker overskredet i ca. 10 procent af hvedemarkerne og i ca. 15 procent af vinterbygmarkerne.

Forekomsten af bladlus følges igen i dette efterår i registreringsnettet i 33 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker frem til og med 5.-6. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

I hvede er der fundet bladlus i 13 af 32 undersøgte marker (ca. 40 procent af markerne) med 0,1 til 5 procent angrebne planter. I vinterbyg er der fundet bladlus i 12 af 23 marker (ca. 50 procent af markerne) med 0,01 til 2 procent angrebne planter.

I figur 1-2 er udviklingen i år sammenlignet med de foregående år. I efteråret 2017 var der kun et registreringsnet i vinterhvede. Det fremgår, at forekomsten af bladlus pt. generelt ligger på et lavt niveau.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. Jo tidligere såning jo større risiko for angreb. Evt. bekæmpelse kan være aktuel fra 3-4 bladstadiet. Denne uge er bekæmpelsestærsklen overskredet i 3 af 32 (ca. 10 procent) tidligt såede hvedemarker og i 4 af 23 (ca.15 procent) tidligt såede vinterbygmarker.

Fra praksis er der tidligere meldt om 10-20 procent planter med bladlus i nogle tidligt såede marker (før 10. september) syd for Næstved. Ved Bramming er også fundet i størrelsesordenen 5 procent angrebne planter i nogle tidligt såede rugmarker.

Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere ”mørke pletter” på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen.

Til bekæmpelse kan anvendes: 0,1-0,15 kg/ha Karate, 0,05-0,075 kg/ha Kaiso Sorbie, 0,125-0,15 l/ha Fastac, 0,05 -0,1 l/ha Mavrik Vita og i vinterbyg yderligere 0,1-0,15 l/ha Biscaya.

Se data og yderligere kommentarer:Figur 1. Udviklingen af bladlus i vinterhvede i de seneste efterår.


Figur 2. Udviklingen af bladlus i vinterbyg i de seneste efterår.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.
Sidst bekræftet: 09-10-2018 Oprettet: 09-10-2018 Revideret: 09-10-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Forbud mod svampemidler med aktivstoffet propiconazol efter sæson 2019
Vækstsæsonen 2019 bliver sidste sæson for anvendelse af midler indeholdende propiconazol. Aktivstoffet indgår bl.a. i Bumpe...
06.12.18
Svampemidler i korn - dyrkningsvejledning
Dyrkningsvejledning for Svampemidler i korn.
04.12.18
Effekt af svampemidler i korn
Effekttabellen er blevet opdateret.
15.11.18
Er der fuld krydsresistens mellem SDHI-svampemidler?
To behandlinger med SDHI-midler i hvede anbefales kun ved højt smittetryk. Der er tilsyneladende ikke fuld krydsresistens m...
14.11.18

Læs også