Feedback Form

  

Oprettet: 09-10-2018

4. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 41

Der bedømmes i tidligt såede marker i milde områder af landet. Der er pt. relativ få bladlus. Bekæmpelsestærsklen er i tidligt såede marker overskredet i ca. 10 procent af hvedemarkerne og i ca. 15 procent af vinterbygmarkerne.

Forekomsten af bladlus følges igen i dette efterår i registreringsnettet i 33 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker frem til og med 5.-6. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

I hvede er der fundet bladlus i 13 af 32 undersøgte marker (ca. 40 procent af markerne) med 0,1 til 5 procent angrebne planter. I vinterbyg er der fundet bladlus i 12 af 23 marker (ca. 50 procent af markerne) med 0,01 til 2 procent angrebne planter.

I figur 1-2 er udviklingen i år sammenlignet med de foregående år. I efteråret 2017 var der kun et registreringsnet i vinterhvede. Det fremgår, at forekomsten af bladlus pt. generelt ligger på et lavt niveau.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. Jo tidligere såning jo større risiko for angreb. Evt. bekæmpelse kan være aktuel fra 3-4 bladstadiet. Denne uge er bekæmpelsestærsklen overskredet i 3 af 32 (ca. 10 procent) tidligt såede hvedemarker og i 4 af 23 (ca.15 procent) tidligt såede vinterbygmarker.

Fra praksis er der tidligere meldt om 10-20 procent planter med bladlus i nogle tidligt såede marker (før 10. september) syd for Næstved. Ved Bramming er også fundet i størrelsesordenen 5 procent angrebne planter i nogle tidligt såede rugmarker.

Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere ”mørke pletter” på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen.

Til bekæmpelse kan anvendes: 0,1-0,15 kg/ha Karate, 0,05-0,075 kg/ha Kaiso Sorbie, 0,125-0,15 l/ha Fastac, 0,05 -0,1 l/ha Mavrik Vita og i vinterbyg yderligere 0,1-0,15 l/ha Biscaya.

Se data og yderligere kommentarer:Figur 1. Udviklingen af bladlus i vinterhvede i de seneste efterår.


Figur 2. Udviklingen af bladlus i vinterbyg i de seneste efterår.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.
Sidst bekræftet: 09-10-2018 Oprettet: 09-10-2018 Revideret: 09-10-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Angreb af skadegørere i korn, rajgræs, kartofler og majs i registreringsnettet i uge 26
Svampebekæmpelse i hvede er ikke længere aktuel i de fleste marker. Bygrust breder sig fortsat i vårbyg og især i RGT Plane...
25.06.19
Skal der anvendes hvedeudsæd bejdset mod goldfodsyge?
I ca. 75 procent af hvedeforsøgene med forfrugt hvede og såning til og med 7. september har bejdsning været rentabel.
21.06.19
Forebyg skadedyr i kornlageret
Rengør kornlageret grundigt nu hvor beholdningerne er små, og før den nye høst tages ind. Se forslag til kemisk bekæmpelse.
20.06.19
Angreb af fritfluer i majs
De angrebne planter er lavere og har forrevne blade.
19.06.19
Angreb af skadegørere i korn, rajgræs, kartofler og majs i registreringsnettet i uge 25
Evt. svampebekæmpelse i hvede skal nu afsluttes. Brunrust breder sig i nogle hvedemarker, især i KWS Lili og Torp. Meget by...
18.06.19

Læs også