Feedback Form

  

Oprettet: 06-11-2018

8. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 45

Beslutning om evt. bekæmpelse vurderes nu at være truffet og er ikke længere aktuel.

Forekomsten af bladlus følges i dette efterår i registreringsnettet i 33 vinterhvedemarker og 22 vinter-bygmarker frem til og med 5.- 6. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, er en bekæmpelse blevet anbefalet. Beslutning om evt. bekæmpelse vurderes at være truffet og er ikke længere aktuel.

I hvede er der denne uge fundet bladlus i 15 af 22 undersøgte marker (ca. 70 procent af markerne mod ca. 85 procent i ugen før) med 0,1 til 5 procent angrebne planter.

I vinterbyg er der fundet bladlus i 12 af 17 marker (ca. 70 procent af markerne) mod 75 procent i ugen før) med 0,1 til 10 procent angrebne planter.

Mindst 2 procent angrebne planter er i denne uge fundet i 32 procent af de tidligt såede hvedemarker og i 47 procent af de tidligt såede vinterbygmarker. I den forløbne uge var det i 38 hhv. 42 procent af markerne.

Som tidligere omtalt har LMO´s planteavlskonsulenter den 22. oktober undersøgt i alt 65 vintersæds-marker i deres område i Jylland og fundet mindst 2 procent planter med bladlus i 65 procent af vintersædsmarkerne.

I figur 1-2 er udviklingen i år sammenlignet med de foregående år. I efteråret 2017 var der kun et registreringsnet i vinterhvede.

Dette var sidste registrering i år. Vi takker for indberetningerne. Man er dog velkommen til at fortsætte registreringerne lidt endnu.

Se data og yderligere kommentarer:

Vinterhvede

VinterbygFigur 1. Udviklingen af bladlus i vinterhvede i de seneste efterår.


Figur 2. Udviklingen af bladlus i vinterbyg i de seneste efterår.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.


 

Sidst bekræftet: 06-11-2018 Oprettet: 06-11-2018 Revideret: 06-11-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Er der fuld krydsresistens mellem SDHI-svampemidler?
Der er ikke altid fuld krydsresistens melem forskellige SDHI-midler. En netop afsluttet dansk undersøgelse viste, at der va...
17.01.19
Dispensation til bejdsning af roer med skadedyrsmidlet Gaucho WS 70 til sæson 2019
Der må efter brug af bejdsede frø ikke i den efterfølgende sæson sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder på det pågæld...
07.01.19
Forebyg resistens mod svampemidler i korn
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egn...
04.01.19
Bekæmpelsestærskler for glimmerbøsser i raps er justeret
Tærsklerne er nu yderligere justeret efter rapsens vækst
03.01.19
Forbud mod svampemidler med aktivstoffet propiconazol efter sæson 2019
Vækstsæsonen 2019 bliver sidste sæson for anvendelse af midler indeholdende propiconazol. Aktivstoffet indgår bl.a. i Bumpe...
06.12.18

Læs også