Feedback Form

  

Oprettet: 06-11-2018

8. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 45

Beslutning om evt. bekæmpelse vurderes nu at være truffet og er ikke længere aktuel.

Forekomsten af bladlus følges i dette efterår i registreringsnettet i 33 vinterhvedemarker og 22 vinter-bygmarker frem til og med 5.- 6. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, er en bekæmpelse blevet anbefalet. Beslutning om evt. bekæmpelse vurderes at være truffet og er ikke længere aktuel.

I hvede er der denne uge fundet bladlus i 15 af 22 undersøgte marker (ca. 70 procent af markerne mod ca. 85 procent i ugen før) med 0,1 til 5 procent angrebne planter.

I vinterbyg er der fundet bladlus i 12 af 17 marker (ca. 70 procent af markerne) mod 75 procent i ugen før) med 0,1 til 10 procent angrebne planter.

Mindst 2 procent angrebne planter er i denne uge fundet i 32 procent af de tidligt såede hvedemarker og i 47 procent af de tidligt såede vinterbygmarker. I den forløbne uge var det i 38 hhv. 42 procent af markerne.

Som tidligere omtalt har LMO´s planteavlskonsulenter den 22. oktober undersøgt i alt 65 vintersæds-marker i deres område i Jylland og fundet mindst 2 procent planter med bladlus i 65 procent af vintersædsmarkerne.

I figur 1-2 er udviklingen i år sammenlignet med de foregående år. I efteråret 2017 var der kun et registreringsnet i vinterhvede.

Dette var sidste registrering i år. Vi takker for indberetningerne. Man er dog velkommen til at fortsætte registreringerne lidt endnu.

Se data og yderligere kommentarer:

Vinterhvede

VinterbygFigur 1. Udviklingen af bladlus i vinterhvede i de seneste efterår.


Figur 2. Udviklingen af bladlus i vinterbyg i de seneste efterår.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.


 

Sidst bekræftet: 06-11-2018 Oprettet: 06-11-2018 Revideret: 06-11-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Effekt af svampemidler i korn
Effekttabellen er blevet opdateret.
15.11.18
Svampemidler i korn - dyrkningsvejledning
Dyrkningsvejledning for Svampemidler i korn.
14.11.18
Er der fuld krydsresistens mellem SDHI-svampemidler?
To behandlinger med SDHI-midler i hvede anbefales kun ved højt smittetryk. Der er tilsyneladende ikke fuld krydsresistens m...
14.11.18
Udbredelse af kålbrok i efterafgrøde af olieræddike
Der blev fundet kålbrok i olieræddike i ca. 15 procent af markerne (op til 4 pct. angrebne planter). Der var rapsspildplant...
13.11.18

Læs også