Oprettet: 06-08-2019

Angreb af skadegørere i majs, kartofler og sukkerroer i registreringsnettet i uge 32

Beslutning om evt. svampebekæmpelse i majs skal træffes nu. Der er begyndende angreb af bederust i flere roemarker.

Bladsvampe i majshelsæd

5. registrering af angreb af bladsvampe er foretaget.

Udviklingen af bladsvampe følges i planteavlskonsulenternes registreringsnet i 14 pløjede og 7 upløjede majshelsædsmarker. Alle marker har forfrugt majs. Risikoen for angreb af majsøjeplet og majsbladplet er størst i upløjede marker med forfrugt majs, fordi svampene overlever på planterester af majs.

Angrebene er pt. overvejende svage både i de pløjede og upløjede marker.

Majsøjeplet: I 4 ud af 13 pløjede marker er der fundet majsøjeplet på bladet, der støtter kolben (10, 30, 70 hhv. 100 procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben). I 5 ud af 6 upløjede marker er der fundet majsøjeplet på bladet, der støtter kolben (10, 10, 20, 25 hhv.90 procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben).

Der er også bedømt procent dækning af majsøjeplet på de 2 blade over hhv. under kolben. I de pløjede marker er angrebene svage, og der er bedømt 0-0,2 hhv. 0-0,1 procent dækning på de 2 blade over hhv. under kolben. I de upløjede marker er angrebene også relativ svage, men med kraftige angreb i en enkelt mark med 10 hhv. 65 procent dækning på de 2 blade over hhv. under kolben.

Majsbladplet: I 2 ud af 13 pløjede marker er der fundet majsbladplet på bladet, der støtter kolben (5 hhv. 25 procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben). I 2 ud af 6 upløjede marker er der fundet majsbladplet på bladet, der støtter kolben (10 hhv. 10 procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben).

Der er også bedømt procent dækning af majsbladplet på de 2 blade over hhv. under kolben. I de pløjede marker er angrebene relativ svage, og der er bedømt 0-5 procent dækning på både de 2 blade over hhv. under kolben. I de upløjede marker er angrebene også relativ svage nemlig 0-2 hhv. 0-5 procent dækning på de 2 blade over hhv. under kolben.

Der er ikke fundet majsrust.

I de pløjede marker anbefales bekæmpelse, hvis over 45 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. I de upløjede marker med forfrugt majs er risikoen for angreb større, og svampebekæmpelse anbefales generelt inden sprøjtefristen. Følg også antallet af risikoperioder i CropManager. Beslutning om evt. bekæmpelse skal senest træffes i vækststadium 69 (afsluttet blomstring) for Propulse og vækststadium 65 (fuld blomstring) for Comet Pro og Opera. Anvend f.eks. 0,5 l Propulse eller 0,4 l Propulse + 0,15 Comet Pro.

Vækststadierne varierer fra 63 til 71, så der skal nu træffes beslutning om evt. svampebekæmpelse i marker tæt på sprøjtefristen.

Se data på nedenstående link:

Bladsvampe i majshelsæd

Majshalvmøl

8. registrering af majshalvmøl i feromonfælder er foretaget.

Fangsterne er fra den forløbne uge og de første dage i indeværende uge. Der er registreret på 15 lokaliteter, og der er fanget majshalvmøl på 3 lokaliteter i forskellige landsdele med hhv. 1, 1 hhv. 2 majshalvmøl (4 fælder pr. mark).

Majshalvmøl er et relativt nyt skadedyr i Danmark, og udbredelsen ønskes derfor fulgt via feromonfælder.

Registreringen i den kommende uge er sidste registrering i år.

Se data på nedenstående link:

Majshalvmøl

Cikader i kartofler

6. registrering af forekomsten af nymfer på undersiden af det nederste aktive blad er foretaget på 11 lokaliteter. Der findes kun få nymfer (0-2 pr. blad). De fleste marker er behandlet 2. gang med Mospilan.

Registreringen i den kommende uge er sidste registrering i år. Udviklingen ønskes fulgt en uge endnu, selv om de fleste nu har udført 2. og sidste behandling.

Se data på nedenstående link:

Cikader, kartofler

Bladsvampe i sukkerroer

NBR Nordic Beet Research registrerer angreb af bladsvampe i roer. Bederust er pt. mest udbredt.

Se data på nedenstående link:

Bladsvampe i sukkerroer

 

Sidst bekræftet: 06-08-2019 Oprettet: 06-08-2019 Revideret: 06-08-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Ingen bejdsning med skadedyrsmidlet Gaucho i roer i år
Der er pt. ikke modtaget svar på ansøgningen om dispensation, så bejdsning med Gaucho kan ikke længere nås.
13.02.20
Følg forekomsten af bladribbesnudebiller i vinterraps
De første registreringer i ca. 30 vinterrapsmarker kan ses fra 9. marts. Bekæmpelse anbefales kun ved fangster over tærskle...
12.02.20
Skadedyrsmidlet Fastac 50 på vej til forbud
Pr. 31. januar 2022 er det ikke længere tilladt at anvende og besidde Fastac 50
10.02.20
Hestebønnesorters modtagelighed for vikkeskimmel
Der er ret store forskelle på sorternes modtagelighed
10.02.20
Flere skadedyrsmidler på vej til forbud
Især i raps og andre korsblomstrede bliver der færre virkemekanismer til rådighed. Få opbrugt Biscaya i sæson 2020.
10.02.20