Feedback Form

PlanteNyt 

Oprettet: 08-05-2018

Angreb af skadegørere i vintersæd, alm. rajgræs og vinterraps i registreringsnettet i uge 19

Der er fundet gulrust i Benchmark og Kalmar.

4. registrering i vintersæd. 7.-8. maj 2018

Vi beklager, at der stadig er en række tekniske fejl og mangler i præsentationen af data fra registreringsnettet. Teknikerne arbejder fortsat på at rette fejlene.

Indtil vækststadie 32 (2 knæ udviklet) bedømmes angrebene i registreringsnettet i korn på hele planten. Fra og med vækststadium 32 bedømmes ikke på hele planten med kun på de 3 øverste fuldt udviklede blade.

Vinterhvede

Der er pt. ikke fundet gulrust i registreringsnettet, men der er 5. maj meldt om gulrust i en mark med Benchmark på Als, hvor der var enkelte reder og sporadisk gulrust. Se foto. Der er 7. hhv. 8. maj meldt om gulrust i Kalmar ved Maribo og på Østfalster. Ved Maribo blev fundet en enkelt rede, mens der på Østfalster er fundet meget kraftige angreb over det meste af marken. Ved Nakskov er 8. maj også fundet meget gulrust i Torp. Ved Tystofte er 7. maj fundet rust i den meget modtagelige sort Substance (ca. 1 procent angrebne planter), som kun dyrkes på få hektar.

Inkubationstiden (tiden fra smitte til symptomer ses) for gulrust er ca. 170 graddage, dvs. hvis døgnets middeltemperatur er 12 grader, så er inkubationstiden ca. 14 dage (170 :12 = 14). Gulrust trives bedst ved dug om natten og 5-10° C og 15-25 °C om dagen.

Det er nu meget vigtigt at følge udviklingen af gulrust, især i de mest modtagelige sorter. I modtagelige sorter dvs. Benchmark, men også Sheriff, Kalmar, KWS Lili, Elixer og Creator anbefales gulrustbekæmpelse ved konstateret forekomst eller ved gulrust i området. Torp har såkaldt voksenplanteresistens, men bekæmpelse anbefales alligevel ved fund af gulrust i marken. Til bekæmpelse af gulrust kan f.eks. anvendes Prosaro, som samtidig har effekt på Septoria. Afhængig af angrebsgrad kan evt. suppleres med Orius. Virkningstiden af en behandling på nuværende tidspunkt er omkring 10-14 dage afhængig af væksthastighed.

Der er fundet angreb af brunrust (1 procent angrebne planter) i en mark med Torp ved Flakkebjerg.

Der er angreb af meldug i 5 procent af observationerne. Der er fundet meldug i Torp på 5 lokaliteter (0,1-75 procent angrebne planter) samt meldug i flere andre sorter på 1-2 lokaliteter. Fra praksis er tidligere modtaget meldinger om meget meldug i Torp ved Jyderup og Eskebjerg på Sjælland og i en mark på Østfyn hhv. ved Agerskov i Sønderjylland. Ved Holstebro er også fundet meget meldug i en mark med Sheriff.

Meldug anbefales bekæmpet med 0,15 l Talius pr. ha indtil vækststadium 31 (1 knæ udviklet). Fra og med vækststadium 31 anbefales bredspektrede løsninger, dvs. f.eks. Prosaro eller Proline Xpert, hvor der afhængig af smittetryk kan tilsættes 0,1 l Talius pr. ha. Prosaro har bedst effekt mod gulrust.

Optælling af dage med nedbør med henblik på bekæmpelse af Septoria starter i vækststadium (31)-32, hvor 4 dage med nedbør udløser en bekæmpelse i modtagelige sorter. I mindre modtagelige sorter (Sheriff, Creator) starter optællingen af dage med nedbør først fra vækststadium 37 (fanebladet synligt), og 5 dage med nedbør udløser en bekæmpelse.

Det gennemsnitlige vækststadie er 31 (1 knæ udviklet), mens de længst udviklede marker er i vækststadium 33 (3 knæ udviklet).


Billede 1. Gulrust i Benchmark hvede på Als fotograferet 5. maj 2018 af Jens-Richardt Thyssen, LandboSyd


Billede 2. Rede af gulrust i Benchmark hvede på Als fotograferet 5. maj 2018 af Jens-Richardt Thyssen, LandboSyd


Billede 3. Gulrust i Benchmark hvede på Als fotograferet 5. maj 2018 af Jens-Richardt Thyssen, LandboSyd

Vinterbyg

Der er angreb af bygrust i 18 procent af observationerne (1-75 pct. angrebne planter) og i flere sorter, og der er udløst bekæmpelse i enkelte marker.

Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter fra vækststadium 32 (2 knæ udviklet) ved over 10 procent angrebne planter.

Meldug er fundet i 15 procent af observationerne (1-100 procent angrebne planter), og der er udløst bekæmpelse i enkelte marker. Bekæmpelse anbefales i modtagelige sorter i vækststadium 32-50 bekæmpet ved over 25-50 procent angrebne planter.

Skoldplet er fortsat mest udbredt og findes hovedsagelig på de nedre blade i flere marker, men det tidligere fugtige vejr kan have medført ny smitte. Optælling af dage med nedbør startede i modtagelige sorter (Frigg, KWS Infinity, KWS Meridian, KWS Kosmos) i vækststadium 31 (1 knæ udviklet), og 3 dage med nedbør indenfor 14 dage udløser bekæmpelse, hvis der er skoldplet på mindst 10 procent af planterne.

Angrebene af bygbladplet er overvejende svage.

Til tidlig svampebekæmpelse i vinterbyg rettet mod meldug og bygrust kan f.eks. anvendes 0,3 l Orius. Hvor der er skoldplet foretrækkes f.eks. 0,25 l Prosaro eller 0,25 l Proline Xpert. Sidstnævnte to midler kan blandes ud fra Proline + Orius. Til afsluttende svampebekæmpelse omkring skridning anbefales SDHI-holdige løsninger f.eks. Propulse tilsat et middel med rusteffekt.

Det gennemsnitlige vækststadie er 35 (fanebladet tæt på at være synligt), mens de længst udviklede marker er i vækststadium 41 (fanebladets bladskede strækker sig).

Triticale

I registreringsnettet bedømmes kun i sorterne Neogen, Travoris og Cappricia. Der er denne uge fundet gulrust i 15 procent af observationerne (1-15 procent angrebne planter) ved Sejet, Flakkebjerg og Tystofte. Der er fundet gulrust i 2 marker med Cappricia (5-15 procent angrebne planter), i 2 marker med Travoris (1-5 procent angrebne planter) og i 1 mark med Neogen (1 procent angrebne planter).

Tidligere er der også fundet gulrust (1 pct. angrebne planter) i alle tre sorter ved Nr. Åby. Fra Flakkebjerg er også tidligere meldt om fund af gulrust i sorten Jura og fra Skanderborg om gulrust i Neogen.

Gulrust bekæmpes ved konstateret forekomst i modtagelige sorter, og til bekæmpelse kan f.eks. anvendes 0,25-0,3 l Orius.

Der er fundet angreb af meldug i 2 marker med Travoris (1-90 procent angrebne planter) og i 2 marker med Cappricia (1-10 procent angrebne planter). Fra praksis er tidligere fundet meget meldug i sorten Jura i en mark ved Holstebro. Meldug bekæmpes i vækststadium 31-40 ved over 25 procent angrebne planter.

Det gennemsnitlige vækststadie er 33 (3 knæ udviklet), mens de længst udviklede marker er i vækststadium 37 (fanebladet synligt).

I triticale foretages kun et begrænset antal registreringer.

Rug

Der er ikke fundet meldug. Der er fundet brunrust i 1 mark med Livado på Bornholm (5 procent angrebne planter).

Der er fundet skoldplet i mange marker på de nedre blade. Evt. bekæmpelse af skoldplet anbefales kun ved hyppig nedbør, og såfremt angrebene breder sig opad planterne.

Det gennemsnitlige vækststadie er 37 (fanebladet synligt), mens de længst udviklede marker er i vækststadium 47 (fanebladets bladskede åbner sig).

Se yderligere data på linkene herunder:

Alm. rajgræs

Kronrust er mest udbredt, og der er fundet svage angreb i 8 ud af 40 marker (20 procent af markerne) med 0,01 til 1 procent dækning. Angrebene af øvrige svampesygdomme er svage.

Fra strækning anbefales bekæmpelse af kronrust ved 0,1 procent dækning (få pustler pr. plante). Anvend til tidlig bekæmpelse f.eks. 0,375 l Orius.

Se yderligere data på linket nedenfor.

Vinterraps

Bladribbesnudebiller

Forekomsten af bladribbesnudebiller er fulgt via gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet i ca. 45 vinterrapsmarker. Æglægningen er nu afsluttet, og der skal ikke foretages flere aflæsninger.

Vi takker for indberetningerne.

Lys bladplet

Forekomsten af lys bladplet er i år fulgt i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Der skal nu ikke foretages flere registreringer. Der findes ingen bekæmpelsestærskel på nuværende sene tidspunkt. Hvis angrebene er udbredte i marken og har bredt sig opad planterne, vælges løsninger mod knoldbægersvamp og skulpesvamp, som yderligere har effekt mod lys bladplet.

Vi takker for indberetningerne.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.
Sidst bekræftet: 08-05-2018 Oprettet: 08-05-2018 Revideret: 08-05-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Ny virussygdom igen fundet i hvede
Der er i en ny hvedemark fundet angreb af de jordbårne virussygdomme Soilborne cereal mosaic virus og Soilborne wheat mosai...
19.03.19
3. registrering af lys bladplet og bladribbesnudebiller i vinterraps
Der er fundet lys bladplet i 6 ud af 28 marker.
19.03.19
Svampebekæmpelse i vinterhvede
Løsninger til svampebekæmpelse i hvede vises.
19.03.19
Vækstregulering i vintersæd
Tidlig såning og mildt vejr har øget behovet for vækstregulering i mange marker. Tilpas kvælstofstrategien, så risikoen for...
15.03.19
Svampebekæmpelse i vinterhvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning
Ved svampebekæmpelse i hvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning skal der være tilstrækkelig effekt m...
15.03.19

Læs også