Feedback Form

  

Oprettet: 28-11-2018

Workshop om præcisionsjordbrug og digitalisering den 11. december

Bliv klogere på den faglige baggrund bag gradueret tildeling af udsæd, gødning og planteværn.

Kom og hør om mulighederne for opgradering af udstyr i stedet for at købe nyt, så du kan komme i gang med at praktisere præcisionsjordbrug. Du får også fingrene i CropManager og ser, hvordan det virker på skærmen og helt ud i maskinen.

Få indblik i, hvordan eksperter fra ind- og udland anvender præcisionsdata til at skabe værdi i planteproduktionen.

Når dagen er slut, har du været oppe i satellitten, ude i traktoren og nede i mulden.

Workshoppen afholdes den 11. december i Horsens. Klik her for at læse mere om den og tilmelde dig.

Du er også velkommen til at kontakte Mette Langgaard Jensen, konsulent, PlanteInnovation, på mlje@seges.dk eller tlf. 87405519, hvis du har spørgsmål.

Sidst bekræftet: 28-11-2018 Oprettet: 28-11-2018 Revideret: 28-11-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Konsulent

Anna Marie Thierry

PlanteInnovation


Konsulent

Mette Langgaard Jensen

PlanteInnovation


Projektchef

Kathrine Hauge Madsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Kortlægning af jordens tørkefølsomhed
(vandholdende evne) på baggrund af biomasse-målinger fra satellitter i tørkeåret 2018
08.02.19
Anvendelse af multispektrale dronebilleder i landsforsøgene
2018 var året hvor flere landsforsøg blev overfløjet med drone monteret med et multispektralt kamera. Denne rapport beskriv...
31.01.19
Gradueret tildeling af udsæd – et undervisningsmateriale
Skal du afholde kurser i gradueret tildeling af udsæd? Her kan du finde alt, hvad du skal bruge til planlægningen af kurset...
29.01.19
Miljøtilstanden i Skive Fjord, Lovns Bredning og Risgårde Bredning
Rapport beskriver miljøtilstanden for Skive Fjord, Lovns Bredning og Risgårde Bredning fra 1980’erne og frem til 2017.
21.12.18
Teorien bag gradueret tildeling af kvælstof – et undervisningsmateriale
Skal du afholde kurser i gradueret tildeling af kvælstof? Her kan du finde alt, hvad du skal bruge til planlægningen af kur...
13.12.18
Promilleafgiftsfonden