Feedback Form

  

Oprettet: 01-06-2018

Historisk stort vandunderskud i maj 2018

Vandunderskuddet beregnet som potentiel fordampning minus nedbør har aldrig været større i en maj måned end i maj 2018.

Vandunderskuddet i maj 2018 beregnet som potentiel fordampning minus nedbør er foreløbig beregnet til 110 mm som gennemsnit for hele landet, hvilket er klart højere end i noget tidligere år. Den næstværste maj måned siden 1970 var i 2008. Tørkeåret 1992 havde et noget mindre vandunderskud i maj. Den potentielle fordampning har i gennemsnit været ca. 130 mm i maj 2018, hvilket er rekord. Den potentielle fordampning afhænger af solindstrålingen og temperaturen og begge disse vejrparametre har været rekordhøje i maj 2018.


Figur 1.Vandunderskud 1970-2018 (potentiel fordampning minus nedbør) i maj måned, mm.

I en etableret afgrøde, der er velforsynet med vand, er den aktuelle fordampning typisk 10 % højere end den beregnede potentielle fordampning. I de områder af landet, hvor der er kommet mindst nedbør, har det på grovsandet jord været nødvendigt at vande afgrøderne 4 gange med 30 mm. Det er ikke set tidligere, at vandingsbehovet har været så stort i maj måned.

Tilladelser til indvinding af vand til markvanding er typisk på 1.000 eller 1.200 m3 pr. ha svarende til 100 og 120 mm. Det er ikke tilstrækkeligt til at vande afgrøderne optimalt i 2018. Derfor bør man nu søge om en midlertidig tilladelse til indvinding af ekstra vand til markvanding hos kommunen (læs evt. mere her).

Sidst bekræftet: 01-06-2018 Oprettet: 01-06-2018 Revideret: 01-06-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Vandingsbehov i majs
Hvor der ikke er kommet nedbør af betydning den seneste uge, er der nu også vandingsbehov i majs. Vand evt. majs før slætgr...
31.05.18
Søg om ekstra vand til markvanding
De normale tilladelser til indvinding af vand til markvanding er ikke tilstrækkelige i år. Søg om en midlertidig tilladelse...
31.05.18
Sæsonen for markvanding er i gang
På grovsandet jord er det aktuelt at markvande vinterraps og andre overvintrende afgrøder.
07.05.18
Evaluering af afgrødemodeller i Vandregnskab
Programmet Vandregnskab til styring af vanding kan generelt simulere afgrødernes udvikling tilfredsstillende, dog skal mode...
09.01.18
Vandingsbehov i forskellige afgrøder afhængig af rodzonekapacitet 1990-2015
Det årlige behov for markvanding er beregnet for perioden 1990-2015 ud fra klimadata for 10 lokaliteter i Danmark og ved 6 ...
09.01.18
Promilleafgiftsfonden

Læs også