Feedback Form

Nyhed 

Oprettet: 02-07-2018

Tørken i 2018 er værre end i 1992

1992 har i mange år haft rekorden som det værste tørkeår, der er målt. Tørken i maj og juni 2018 er imidlertid værre end i 1992.

Det samlede vandunderskud i maj og juni 2018 er større end i maj og juni 1992, der ellers har været det værste tørkeår, der er målt siden 1970. Vandunderskuddet er beregnet som potentiel fordampning minus nedbør. På tredjepladsen kommer maj og juni 2008. Vandunderskuddene samlet for månederne maj og juni for hele perioden 1970-2018 fremgår af figur 1. Det samlede vandunderskud i maj og juni 2018 er foreløbig opgjort til 212 mm mod 195 mm i maj og juni 1992.

Figur 1. Vandunderskud i maj-juni 1970-2018 (potential fordampnng minus nedbør), mm.

Vandunderskuddet i juni 2018 er foreløbig opgjort til 100 mm, hvilket er noget mindre end i 1992, hvor vandunderskuddet er opgjort til 122 mm. Når vandunderskuddet i juni 2018 trods alt ikke kommer højere op, så skyldes det, at vejret i perioden fra 10. til 23. juni var forholdsvis køligt og med regnbyger mange steder i landet. Der kom dog slet ikke nedbør nok til at rette op på det store vandunderskud, der var opbygget i ugerne forud. Som gennemsnit for landet er der i følge DMI kommet 24 mm nedbør i juni 2018 mod kun 1 mm i juni 1992. Vandunderskuddet i juni 2018 er dermed det næststørste siden 1970. Vandunderskuddene for juni for hele perioden 1970-2018 fremgår af figur 2.

Når tørken i 2018 alligevel slår tørkeåret 1992, så skyldes det, at maj 2018 havde et betydeligt større vandunderskud end maj 1992, jf. figur 3. Den meget tidlige tørke i maj 2018 har endvidere haft den konsekvens, at afgrøderne har været i tørkestress i en meget lang periode og fra et tidligere tidspunkt i afgrødernes udvikling end i 1992.

Figur 2. Vandunderskud i juni 1970-2018 (potential fordampning minus nedbør), mm.

Figur 3. Vandunderskud i maj 1970-2018 (potential fordampning minus nedbør), mm.

 

Sidst bekræftet: 02-07-2018 Oprettet: 02-07-2018 Revideret: 02-07-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Tørke i majs
Majsen på lette jordtyper uden vanding står ”stand by” og venter på vand, så den kan fortsætte udviklingen.
03.07.18
Historisk stort vandunderskud i maj 2018
Vandunderskuddet beregnet som potentiel fordampning minus nedbør har aldrig været større i en maj måned end i maj 2018.
01.06.18
Vandingsbehov i majs
Hvor der ikke er kommet nedbør af betydning den seneste uge, er der nu også vandingsbehov i majs. Vand evt. majs før slætgr...
31.05.18
Søg om ekstra vand til markvanding
De normale tilladelser til indvinding af vand til markvanding er ikke tilstrækkelige i år. Søg om en midlertidig tilladelse...
31.05.18
Sæsonen for markvanding er i gang
På grovsandet jord er det aktuelt at markvande vinterraps og andre overvintrende afgrøder.
07.05.18
Promilleafgiftsfonden

Læs også