Feedback Form

Grovfodernyt 

Oprettet: 06-08-2018

Vanding af majs i kernefyldningsfasen

Det anbefales at holde majs velforsynet med vand indtil 2 uger før forventet høst.

Merudbyttet for markvanding af majs aftager i løbet af kernefyldningsfasen; men merudbyttet afhænger også af graden af tørke, dvs. vandunderskuddets størrelse og det daglige fordampningsniveau. I 2003 blev der på grundlag af et litteraturstudie udarbejdet følgende vejledning: Majs vandes i kernefyldningsfasen ved udsigt til en tørkeperiode på mere end 2-3 uger med et underskud på mere end 40 mm. Anbefalingen fremgår af artiklen Økonomi i vanding af majs.

I år er majsen længere fremme i udvikling end normalt, hvorfor kernefyldningen også sker i en periode med større daglig fordampning end normalt.

I 2016 var det meget varmt og tørt i kernefyldningsfasen. Erfaringen fra 2016 er, at der blev vandet for lidt og at det mange steder kostede udbytte.

I de kommende uger forventes fortsat en høj daglig fordampning. Det anbefales derfor at holde majs velforsynet med vand indtil ca. 2 uger før forventet høst.

Sidst bekræftet: 06-08-2018 Oprettet: 06-08-2018 Revideret: 06-08-2018

 Hurtig hjælp i tørken

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Vandbalanceunderskud på forskellige jordtyper
I vintersæd er der 7. maj typisk et vandbalanceunderskud på 80-90 mm, hvor fordampningen endnu ikke har været begrænset af ...
07.05.19
Markvanding i Påsken
Sæsonen for markvanding starter helt usædvanligt tidligt i 2019. Der er allerede vandingsbehov i overvintrende afgrøder på ...
15.04.19
Præsentationer fra konference om kvælstofregulering på basis af lokale målinger
Mange nye måleresultater fra GUDP-projektet om emissionsbaseret kvælstofregulering blev præsenteret på konference 14. juni ...
21.08.18
6-ugers vejrprognose fra DMI fra 7. august
Det er usikkert, hvor meget nedbør, der kommer i denne uge. I de kommende uger forventes fortsat højtrykspræget vejr med va...
08.08.18
Vanding med saltholdigt vand
Prognoserne om tørke flere uger endnu har igangsat overvejelser om ekstraordinært at vande roer med saltholdigt vand.
06.08.18

Læs også