Økologi, Fjerkræ, Kvæg, Planter, Svin

Hvad er DLBR Dansk Økologi?

DLBR Dansk Økologi er et udviklingssamarbejde mellem lokale DLBR rådgivningsvirksomheder og SEGES.

DLBR Dansk Økologi

Formålet med samarbejdet er, i fællesskab, på baggrund af den nyeste faglige viden, at udvikle og implementere konkurrencedygtige rådgivningsprodukter, som skaber økonomisk og økologisk robusthed på økologiske bedrifter og bedrifter under omlægning. DLBR Dansk Økologi udvikler, tester og implementerer rådgivningsmetoder, -værktøjer og – produkter rettet mod de økologiske landmænd. 

Styregruppen bag DLBR Dansk Økologi består af:

Birgitte Popp Andersen, LandboSyd
Kirsten Holst, SEGES
Sandie Holm, VKST
Birgit Ingvorsen, SEGES
Tage Hansen. LHN
Thomas Vang Jørgensen, Agri Nord (formand)
Erik Andersen, ØkologiRådgivning Danmark(suppleant)

Hvert år udvælges to emner, som DLBR Dansk Økologi udvikler rådgivningsydelserne til, og der nedsættes kompetente ekspertgrupper.

Historien bag DLBR Dansk Økologi

I februar 2010 stiftede man DLBR Dansk Økologi. Målet var at gøre økologiarbejdet i Dansk Landbrugsrådgivning langt mere synligt og samarbejdende.

Samarbejdet har til formål at styrke konkurrencekraften for de enkelte rådgivningsenheder baseret på fælles ejerskab, ligeværdigt ansvar, dialog og faglighed. Via DLBR Dansk Økologi skal økologikonsulenterne udstråle engagement og en overbevisning om, at den økologiske produktion er vejen frem for flere landmænd. Målet er, at omlæggere og økologiske landmænd opnår en større robusthed på deres bedrifter, både økonomisk og økologisk, og gøre konventionelle producenter bekendt med økologiens potentialer. Det er altafgørende for den økologiske sektor, at den forventede stigende efterspørgsel efter økologiske produkter bliver imødekommet. Helst med danske råvarer. 

Det var daværende økologichef Søren Sylvest Nilausen, som indledte arbejdet med DLBR Dansk Økologi. For at få gang i samarbejdet blev der nedsat en arbejdsgruppe, der indstillede samarbejdet, som blev besluttet på et møde i Forum for økologisk rådgivning i DLBR den 24.marts 2010. Her blev Styregruppen også valgt. De deltagende centre har skudt midler i samarbejdet.

Emneord

Vil du vide mere?