Kalve drikker

Økologi, Økonomi og ledelse

Økologisk investeringsstøtte 2022-23

Lugerobotter, halmstrømaskine, mælketaxa, radrenser med såudstyr er blot nogle af de teknologier det nu er muligt at søge tilskud til. Som økolog kan du fra 15. december 2022 til 1. marts 2023 søge om 40 pct. i tilskud til de teknologier, der er nævnt på teknologilisten.

Nyhed

17. maj 2021

 Opdateret 20. december 2022

Der er i alt afsat 140 mio. kr. i puljen Økologisk Investeringsstøtte i 2022-23 og pengene er fordelt på følgende 6 indsatsområder:

  1. Svin: 8 mio. kr.
  2. Kvæg: 34 mio. kr.
  3. Frugt, bær og grønt: 10 mio. kr.
  4. Planteavl: 53 mio. kr.
  5. Æg og fjerkræ: 34 mio. kr.
  6. Får og geder: 1 mio. kr.

Hvem kan søge?

Økologisk certificerede bedrifter kan søge om tilskud, og det samme gælder bedrifter, der har søgt om økologisk certificering senest 3 uger før ansøgning om økologisk investeringsstøtte.

Bedriften skal have opnået certificering til økologisk jordbrugsproduktion på tidspunktet for anmodning om udbetaling af tilskud. Hvilket vil sige, at der skal være gennemført en certificeringskontrol af Landbrugsstyrelsen, og du skal have modtaget et økologisk certificeringsnummer og -bevis. 

Projektperioden løber 2 år fra den dag Landbrugsstyrelsen modtager din ansøgning og der kan IKKE søges om projektforlængelse.

Der er fastlagt standardomkostninger og standardeffekter for alle teknologier. Standardomkostninger betyder blandt andet, at du ikke skal indsende to tilbud som dokumentation for rimelige priser. Den samlede standardeffekt for en ansøgning anvendes til prioritering af ansøgningerne, hvis der er søgt om mere end den afsatte pulje indenfor indsatsområdet.

Krav til økologisk investeringsstøtte

Bemærk, at der er krav om et årligt arbejdskraftbehov (i det ansøgende CVR-nummer) på mindst 830 arbejdstimer opgjort efter de opdaterede normtimesatser, der er fastsat i bekendtgørelsen. Arbejdskraftbehovet skal opfyldes fra ansøgningstidspunktet til og med opretholdelsesperioden.

Det er en forudsætning for tilskud, at alle de obligatoriske elementer for teknologierne etableres, ellers kan tilskuddet bliver helt eller delvist nedsat.

Du skal opretholde din investering i typisk 3 år (SMV) eller op til 5 år efter datoen for slut-udbetaling af tilskud og gemme bilag i 5,5 år. Opretholdelse vil sige, at teknologien fortsat er installeret og bruges på bedriften. Har du f.eks. fået tilskud indenfor indsatsområde 2 Kvæg, så skal du være autoriseret økolog og have økologisk kvæg i stalden i hele opretholdelsesperioden – og alle teknologier skal være i brug.

Vær påpasselig ved overdragelse eller ændringer af CVR nr.

Ved overdragelse af dit tilsagn, skal både overdrager og modtager af tilsagnet udfylde Skema til ansøgning om overdragelse af projekt i Tast selv, som indsendes sammen med ansøgningen om overdragelse. Ansøgning om overdragelse skal være godkendt af Landbrugsstyrelsen inden overdragelsesdatoen.

Du kan ikke søge om overdragelse af ansøgning om tilsagn, men du kan godt ansøge om overdragelse i projektperioden og opretholdelsesperioden. Ved overdragelse af tilsagn i projektperioden skal den nye tilsagnshaver have ansøgt om økologisk certificering senest 3 uger før overdragelsen af tilsagnet og have opnået den økologiske certificering senest ved anmodning om udbetaling. Ved overdragelse af projektet i opretholdelsesperioden, skal den nye tilsagnshaver have opnået økologisk certificering, inden opretholdelsesperiodens udløb og dokumentere dette for Landbrugsstyrelsen, hvis den nye tilsagnshaver ikke er økolog i forvejen. 

Der gælder særlige regler ved skattefri virksomhedsomdannelse, generationsskifte eller andre omstruktureringer. Følg nøje de retningslinjerne for overdragelse som fremgår af vejledningen til ordningen.

Vil du vide mere?