Hold øje med meldrøjer i foderrug til kvæg

Meldrøjesvamp i foderrug kan have en negativ virkning på kvæg. Derfor bør man holde øje med at indholdet ikke er for højt og være opmærksom på, at svampen ikke kan ludbehandles væk.


Vær opmærksom på indholdet af meldrøjer i rug. I dette parti af ludbehandlet rug blev indholdet af meldrøjer estimeret til at være mere end 25 gange højere end SEGES’ anbefalede grænseværdi. 

I øjeblikket modtager SEGES en del henvendelser om, hvor højt indholdet af meldrøjer i foderrug må være, for at det er forsvarligt at fodre med. Det skyldes, at meldrøjesvampen danner nogle alkaloider, som kan have en negativ påvirkning på køerne. Ifølge EU kommisionens forordning 574/2011 er grænseværdien for meldrøjer i foderrug 1000 ppm. SEGES anbefaler dog, at man ikke anvender rug, der indeholder mere end 500 ppm, fordi det er det niveau, som kan opnås ved rensning af inficeret rug. SEGES anbefalede grænseværdi på 500 ppm betyder derfor, at der maksimalt må kunne findes 16 meldrøjer pr. kg rug*.  

Meldrøjesvampen er let at opdage både i akset og i det høstede korn. Ved meldrøjeangreb omdannes rugkernen til et stort sort svampelegeme. Størrelsen på en meldrøjeinficeret rugkerne varierer fra almindelig kornstørrelse til at være ca. 4-5 gange større.  

Kan ikke fjernes ved ludbehandling
Giftigheden af meldrøjer påvirkes ikke af ludbehandling. Stærkt inficerede partier af rug må ikke ludbehandles, men skal altid renses først. For stærkt inficerede partier af rug kan indholdet af meldrøjer bestemmes på laboratorium. 

Kronisk forgiftning hos kvæg er ikke velbeskrevet under danske forhold, men de første tegn vil oftest være diarré og lammelser. Faren for akut forgiftning med meldrøjer hos kvæg forventes at være lav.

*1 ppm (parts per million) = 1 mg/kg. 1000 ppm = 1 g/kg og 500 ppm = 0,5 g/kg. Antages 1000 rugkerner at veje 30 gram vil der være omkring 33.000 kerner i 1 kg rug.

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk