Kvægkongres 2016, Slagtekalve

$name

 Til Programforside


 
SLAGTEKALVE

12. Styrk produktionen
Mandag kl. 15.15 – 16.00 Dias
Bilag

Dias
Bilag
 
Seniorforsker Mogens Vestergaard, DLBR Slagtekalve/Aarhus Universitet
Specialkonsulent Per Spleth, DLBR Slagtekalve

Chefdyrlæge Kenneth Krogh, LVK
 

Vi præsenterer resultater fra Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) om produktion af 12 måneders krydsningstyre og 16 måneders krydsningskvier blandt andet i forhold til foderudnyttelse, tilvækst, slagteresultater og økonomi. Skal krydsningskalve fremover slagtes ved 8, 10 eller 12 måneder? Efterfølgende kan du blive klogere på immunitet hos kalve med udgangspunkt i deres E-vitaminstatus. Vi ser bl.a. på erfaringer med ekstra tildeling ved forskellig alder og på, om det skal gives i foderet, i mælken eller som injektion. Kan man opnå sundere kalve med ekstra E-vitamin, så forbruget af medicin kan sænkes?

19. Opstart af slagtekalveproduktion
Mandag kl. 16.30 – 17.15 Dias
Dias
Link

 
Slagtekalveproducent Daniel Tølle, Kolding
Slagtekalveproducent Svend Amstrup, Lintrup  

Daniel Tølle er for nylig startet som slagtekalveproducent. Han fortæller her om sine erfaringer med at komme godt i gang, og hvilke tanker han har gjort sig som ny producent. I den sammenhæng kommer vi også ind på, hvordan mulighederne er for opstart i og leje af de mange tomme stalde rundt omkring. Derudover tager vi fat på, hvordan man opnår den mest rationelle drift med slagtekalve. Hvad kan gøres nemmere? Slagtekalveproducent Svend Amstrup fortæller om sine erfaringer med en årlig produktion af 1.400 slagtekalve – bl.a. i forhold til indsætter strategi, optimal opstart af kalve samt fodring og management. Svend har flere års erfaring fra svineproduktion og bruger managementprincipper herfra.

26. Bliv skarp til at registrere med DMS/AgroSoft
Mandag kl. 19.00 – 19.45 Dias
Bilag
 
Slagtekalverådgiver Terese Jarltoft, DLBR Slagtekalve
Seniorkonsulent Lone Waldemar, SEGES Kvæg  

Fra 2016 skal der bruges et nyt program til dyreregistrering, medicinregistrering og til at lave E-kontrol. Det er programmet DMS/AgroSoft. Vi giver en gennemgang af, hvad programmet kan, og hvordan du bruger det optimalt.

33. Nye øjne på slagtekalveproduktionen
Mandag kl. 20.15 – 21.00
Dias 
Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO

Selvmotivation. Hvordan bevares engagementet, når man presses af regler, der ikke giver mening? I Landbruget har vi tradition for at analysere tal og data med henblik på at optimere vores produktion, management og dyrenes forhold. Men vi kan også blive klogere ad andre veje. Du får et indblik i producenterne holdninger, bevæggrunde og indblik, hvorfor de gør som de gør.

 Til Programforside