Planter

Registreringsnet uge 18: Angreb af skadegørere i vintersæd

I de længst udviklede hvedemarker skal der nu tælles dage med nedbør eller timer med fugt i de modtagelige sorter for at fastlægge behovet for bekæmpelse af Septoria.

Væksten er stadig forholdsvis langsom i mange marker.

Angreb af bladsvampe i korn bedømmes på hele planten indtil vækststadie 32 (2 knæ udviklet). Fra vækststadie 32 bedømmes angrebet kun på de 3 øverste fuldt udviklede blade af hovedstrået. De vejledende bekæmpelsestærskler er også fastsat ud fra denne bedømmelsesmetode.

Vinterbyg

I tabel 1 ses de gennemsnitlige vækststadier i vinterbyg i de senere år.

Tabel 1

Ugenr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
17 31 30 30 31 29 32 31 30
18 31 31 25 34 31 31 32 32 37 32 31
19 35 35 28 38 35 35 36 36 43 38
20 43 41 31 47 42 48 45 46 48 46
21 53 50 42 55 49 58 56 61 59 52
22 61 62 50 63 59 66 66 66 68 63
23 66 67 58 70 64 72 71 74 69 68

Skoldplet og dernæst bygrust er fortsat mest udbredt. Der er fundet skoldplet i ca. 75 procent af markerne og bygrust i ca. 40 procent af observationerne. 

Mest skoldplet er fundet i Neptun og KWS Higgins. 

Mest bygrust er fundet i KWS Kosmos, hvor der denne uge er udløst bekæmpelse i knap 60 procent af de ubehandlede marker. Næstmest bygrust er fundet i KWS Meridian og KWS Higgins, hvor der er udløst bekæmpelse i 20-30 procent af de ubehandlede marker.

Evt. svampebekæmpelse i vinterbyg er aktuel fra vækststadie 32 (2 knæ udviklet). I den ekstrem bygrustmodtagelige sort KWS Kosmos (modtagelighedsgruppe 4) anbefales bekæmpelse af bygrust dog fra vækststadie 30. Bygrust anbefales i modtagelige sorter bekæmpet ved over 10 procent angrebne planter frem til blomstring. 

Skoldplet bekæmpes i modtagelige sorter fra vækststadie 31 (1 knæ udviklet) ved over 10 procent angrebne planter og mindst 3 dage med nedbør optalt fra vækststadium 31. Vær især opmærksom på evt. skoldplet ved forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning.

Meldug er mindre udbredt, men mest er fundet i Comeback og KWS Patriot, hvor der er udløst bekæmpelse i enkelte marker. Meldug anbefales i modtagelige sorter bekæmpet fra vækststadie 32 (2 knæ udviklet) ved over 25 procent angrebne planter.

Af midlerne Proline/Proline Xpert/Prosaro/Folicur Xpert/Orius Max har de førstnævnte midler bedst effekt mod skoldplet. Mod rust er rækkefølgen omvendt. Er der både meget bygrust og meget skoldplet vælges omkring 0,25 l af Proline Xpert eller Prosaro.

Det gennemsnitlige vækststadie er 31 (1 knæ udviklet), mens de længst udviklede marker er i vækststadie 33 (3 knæ udviklet). 

Fysiologiske bladpletter i vinterbygsorten KWS Higgins ved Ringsted fotograferet 3. maj 2021 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.

Foto 1. Fysiologiske bladpletter i vinterbygsorten KWS Higgins ved Ringsted fotograferet 3. maj 2021 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.

Skoldplet i vinterbygsorten Comeback ved Ringsted fotograferet 3. maj 2021 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.

Foto 2. Skoldplet i vinterbygsorten Comeback ved Ringsted fotograferet 3. maj 2021 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.

Hvede

I tabel 2 ses de gennemsnitlige vækststadier i hvede i de senere år

Tabel 2

Ugenr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
17 30 30 30 30 30 31 31 31
18 29 30 25 31 31 30 31 30 32 32 31
19 31 31 28 32 32 31 32 31 33 32
20 33 33 30 35 33 34 34 32 35 35
21 37 35 33 37 35 38 38 40 39 38
22 45 44 37 46 38 48 47 53 46 43
23 56 50 45 55 41 62 58 66 55 55
24 65 58 55 65 51 68 64 71 65 61
25 69 63 62 70 58 71 69 75 70 68

Der er ikke fundet gulrust i registreringsnettet, men der er i april meldt om gulrust i tre tilfælde fra praksis nemlig i Drachmann på Ærø, i Sheriff ved Horbelev på Falster og i Heerup ved Juelsminde.

Der er ikke fundet brunrust.

Der er fundet meldug på en enkelt lokalitet ved Sejet ved Horsens i flere sorter og mest i Chevignon og KWS Extase, hvor der er udløst en bekæmpelse. Der er også fundet meldug ved Sønderborg i KWS Lili (10 procent angrebne planter) og LG Skyscraper (5 procent angrebne planter) samt i Vestjylland i Heerup (5 procent angrebne planter) og LG Skyscraper (5 procent angrebne planter).

Meldug bekæmpes i modtagelige sorter fra vækststadie 30 (begyndende strækning af hovedskud) ved over 10 procent angrebne planter. Fra vækststadie 31 (1 knæ udviklet) anbefales bredspektrede løsninger, dvs. Prosaro, Proline Xpert, Folicur Xpert eller Orius Max. Der kan evt. tilsættes 0,1 l Talius, hvis der er behov for en ekstra god effekt mod meldug. Mest meldug ses oftest på lettere jorder.

Det gennemsnitlige vækststadie er 31 (1 knæ udviklet), mens de længst udviklede marker er i vækststadie 32 (2 knæ udviklet).

Optælling af perioder, der giver risiko for angreb af Septoria, starter i vækststadie 32, dvs. nu i de længst udviklede marker. Af tabellen nedenfor fremgår, hvad der giver risikoperioder for angreb af Septoria i de mest udbredte hvedesorter.

Modtagelighed
Septoria (0-3)
Sorter Nedbør (over 1 mm) *              Timer i træk med bladfugt **             
1 Informer, KWS Extase, Heerup, Momentum, Pondus 5 dage fra st. 37 20 fra st. 37
2 Kvium, Graham, LG Skyscraper, Chevignon, Sheriff,
KWS Lili, KWS Scimitar, KWS Zyatt, KWS Firefly
4 dage fra st. 32 20 fra st. 32
3 Benchmark, Torp 4 dage fra st. 32 20 fra st. 32

⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ I vækststadie 45-59 udløses også bekæmpelse ved over 10 procent planter med angreb på 3. øverste fuldt udviklede blade.
⃰⃰⃰ ⃰ Time med bladfugt: RH over 85 procent eller over 0,2 mm nedbør.

Det fremgår, at optællingen af dage med nedbør/timer med fugt først starter i vækststadie 37 (fanebladet synligt) i de mindre modtagelige sorter Informer, KWS Extase, Heerup, Momentum og Pondus. Gulrust kan også udløse en tidlig bekæmpelse, men af de nævnte sorter er kun Heerup gulrustmodtagelig.

Flere sortsblandinger hører også til de mindre modtagelige sorter. Det gælder bl.a den mest solgte sortsblanding bestående af KWS Extase, Kvium og LG Skyscraper. Vurder dog også omfanget af Septoriaangreb i afgrøden i de mindre modtagelige sorter.

Til tidlig bekæmpelse af Septoria kan anvendes 0,25-0,3 l Prosaro, 0,25-0,3 l Folicur Xpert, 0,25-0,3 l Proline Xpert eller 0,3-0,375 l Orius Max, hvor de førstnævnte midler har bedst effekt mod Septoria.

I nogle marker er også fundet hvedebladplet. Ved forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning anbefales bekæmpelse i modtagelige sorter i vækststadium 31-32 ved over 75 procent angrebne planter. Proline Xpert kan anvendes til bekæmpelse. 

 
I de fleste marker ses forholdsvis lidt Septoria på de nedre blade. Her ses dog højtsiddende Septoria på nedre blad i tidligt sået hvede fotograferet ultimo april.

Foto 3. I de fleste marker ses forholdsvis lidt Septoria på de nedre blade. Her ses dog højtsiddende Septoria på nedre blad i tidligt sået hvede fotograferet ultimo april.  

Triticale

I triticale er kun foretaget registreringer i 9 marker. Der er fundet gulrust i Cappricia på 2 ud af 9 lokaliteter (1 hhv.100 procent angrebne planter ved Nr. Åby hhv. Sejet ved Horsens). Bekæmpelse af gulrust anbefales i modtagelige sorter ved konstateret forekomst eller ved angreb i området.Til bekæmpelse kan f.eks. anvendes 0,25-0,3 l Orius Max. Ved Sejet ved Horsens er også fundet meget svage angreb af gulrust i Brehat og Trias (0,1 procent angrebne planter).

Der er også udløst meldugbekæmpelse i to marker med Probus (100 procent angrebne planter) og i en enkelt mark med Cappricia (100 procent angrebne planter). Meldug bekæmpes i vækststadie 31-40 i modtagelige sorter ved over 25 procent angrebne planter.

Det gennemsnitlige vækststadie er 32 (2 knæ udviklet), mens de længst udviklede marker er i vækststadie 33 (3 knæ udviklet).

Rug

Der er ikke fundet brunrust og kun fundet meldug på en enkelt lokalitet (3 procent angrebne planter). Skoldplet findes i flere marker. Evt. bekæmpelse af skoldplet er aktuel efter nedbør, og såfremt angrebet bevæger sig opad planterne. Til bekæmpelse kan anvendes 0,25 l Prosaro eller 0,25 l Proline Xpert.

Det gennemsnitlige vækststadie er 33 (3 knæ udviklet). De længst udviklede marker er i vækststadie 37 (fanebladet synligt).

I rug foretages færre registreringer.

Rug i vækststadie 37 (fanebladet synligt) ved Ringsted fotograferet 3. maj 2021 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.

Foto 4. Rug i vækststadie 37 (fanebladet synligt) ved Ringsted fotograferet 3. maj 2021 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.

Vil du vide mere?

Støttet af