Regler om økologisk hestehold

Regler om økologisk hestehold

Nye regler for hestehold på økologiske bedrifter.
Den nye ordning, som kaldes "Konstant omlægning" giver mulighed for, at hestene kan forlade den økologiske bedrift for at deltage i konkurrencer, blive bedækket m.m. Ordningen giver tillige mulighed for, at ikke-økologiske heste fra andre bedrifter kan opstaldes og afgræsse økologiske arealer på den økologiske bedrift.

Det forudsættes at:

1. Alle heste skal fodres økologisk, når de befinder sig på den økologiske bedrift (maksimalt 20 pct. ikke-økologisk foder). Der kan dog anvendes ikke-økologiske produkter, der er nødvendige til fodring af heste, som f.eks. specielle mineralblandinger samt håndkøbspræparater. Den økologiske jordbruger skal kunne dokumentere, at disse regler er opfyldt, mens hestene er på bedriften. Dette gælder både egne heste og heste, der ejes af andre personer. Ikke-økologisk foder og andre produkter til hestene, skal opbevares adskilt fra produkter til økologiske dyr på samme bedrift.
2. Gødningen fra hestene skal indregnes som ikke-økologisk gødning i gødningsregnskabet.
3. Hestene ikke kan sælges som økologiske.

Hvis en jordbruger ønsker at benytte sig af muligheden for at have heste under konstant omlægning, skal der indsendes en skriftlig anmeldelse heraf til Plantedirektoratet.
På det årlige indberetningsskema anføres det totale antal heste på bedriften (både egne og andres). Der sættes kryds under "ikke erhvervsmæssigt dyrehold", og der skal ikke påføres en omlægningsdato for hestene. Hvis der er fortrykt en omlægningsdato, skal denne streges ud.