Video: Lugerobotter i aktion

Grønsagsavlerne bruger dem, og nu arbejdes der på at gøre dem klar til roemarkerne.

Se video

Nogle grønsagsavlerne anvender allerede lugerobotter, og roedyrkerne viser også interesse for teknikken.

Grundprincippet i lugerobotterne er ens. De har påmonteret kameraer, som aflæser, hvor planterne står og styrer nogle specielle renseskær ind i rækken, som fjerner ukrudtet helt tæt ved planten.

Lugerobotterne er dog ikke helt klar til roemarkerne endnu. De klarer udmærket at rense roer, som er meget større end ukrudtsplaner. Men i såede marker, hvor ukrudt pibler frem samtidig med roerne, kniber det for kameraerne at skelne roerne fra ukrudtet, så enten skades roerne for meget, eller ukrudt inde i rækken for lov at overleve.

Læs mere om Optimek, et projekt hvor vi udvikler og demonstrerer effektive mekaniske alternativer til den nuværende praksis for ukrudtsbekæmpelse.