Høst

Kvæg, Økonomi og ledelse

Digital udbytteregistrering – skal du med på vognen i år?

De fleste kvægbedrifter har et forbedringspotentiale i fremstillingspris på grovfoder på 200-500 kr. pr. ha. Et skub i retning af at indløse det kan fås med digital udbytte- og kvalitetsregistrering. Men hvordan kommer du i gang? Få overblik med udbyttemålertesten.

Antallet af mælkeproducenter, der foretager digital udbytte- og kvalitetsregistrering, vokser. I 2020 blev der samlet set foretaget 11.000 udbytteregistreringer på henholdsvis græs, majs og helsæd fordelt på 280 besætninger. Og ifølge seniorkonsulent Peter Hvid Laursen fra SEGES vil antallet af bedrifter, der udbytteregistrerer, vokse betydeligt i den kommende grovfodersæson. 

”Teknikken er virkeligt ved at være på plads. Vi har udbytte- og kvalitetsdata på markniveau, der kan anvendes både i styring og optimering af grovfoderproduktionen og til at generere ny viden om sammenhænge mellem inputfaktorer som f.eks. sorter, gødskning m.v. og den produktion, der er opnået i marken,” forklarer Peter Hvid Laursen.

Digital udbytteregistrering giver stort forbedringspotentiale på mange kvægbedrifter

Og der er bestemt noget at komme efter. Merprisen ved maskinstationerne for at anvende udstyret vurderes at ligge på 50-100 kr. pr. time. 

”Sammenholder man det med den store variation, der er i bedrifternes fremstillingspriser på grovfoder, ligger der et forbedringspotentiale på 200-500 kr. pr. ha på de fleste bedrifter,” fortæller Peter Hvid Laursen. 

Fraktilanalyser i Business Check for grovfoder i 2019 viser, at ca. 40 % har et forbedringspotentiale på over 500 kr./ha. 

Brug udbyttemålertesten til at komme i gang

Men hvordan kommer man i gang? Der kan være mange spørgsmål og betænkeligheder, der gør at man ikke tør kaste sig ud i digital udbytteregistrering. Derfor har SEGES lavet en udbyttemålertest, der guider dig i, hvad du skal gøre – alt afhængigt af, om du vil udbyttemåle fra finsnitter, brovægt eller fra frakørselsvogn. 

”I udbyttemålertesten kan du klikke dig frem til en oversigt, der viser, hvad der skal til, for at det kan fungere, og efterfølgende bruge data,” forklarer Peter Hvid Laursen.

Start udbyttemålertesten af din grovfoderproduktion

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 4, 2021

Vil du vide mere?

Støttet af