Natur og vandmiljø

Få tilskud til nye vådområder

I de næste seks år kan næsten alle landmænd få del i cirka 1,6 milliarder kroner til vådområdeprojekter, der gavner vandmiljøet og skaber bedre natur.

Naturstyrelsen har offentliggjort en ny tilskudsordning den 8. juni 2016, hvor der over de næste seks år er afsat 1,6 milliarder kr. til lodsejere, der frivilligt vil lægge arealer til nye vådområder. Bemærk, at lodsejere ikke direkte kan ansøge, men ansøgningen skal gå igennem kommunen.

Lodsejere, landmænd og rådgivere kan læse pjecen Kend processen i et vådområdeprojekt, som giver et hurtigt indblik i det, der indgå i et vådområdeprojekt. Pjecen kan sendes til lodsejere direkte på PDF eller den kan frit trykkes af alle.

Der er rigtig mange muligheder når der skal etableres vådområdeprojekter, tilskud til fastholdelse i 20 år, jordfordeling, salg og forkøbsret. En af de store fordele er, at alt er 100 procent finansieret at EU og staten. Det er derfor et af de mest omkostningseffektive miljøtiltag som landbruget kan gennemføre.

Der er flere forskellige former for vådområdeprojekter, men det er de samme principper der anvendes i de forskellige ordninger når de skal gennemføres. Læs om dem her på LandbrugsInfo:

Nyt vådområdeprojekt gennemført ved Odder. Droneoptagelse maj 2016.

Vil du vide mere?

Støttet af