Grise

Økologi, Svin

I hele 2021 er det tilladt at bruge 5% ikke-økologisk proteinfoder til øko-grise

Brancheanbefalingen om 100% økologisk fodring til økologiske grise er midlertidigt indstillet.

Indstillingen skyldes mangel på økologisk proteinfoder pga. Coronakrisen, og indstillingen ophører ved udgangen af 2021, hvor EU-reglerne kræver 100 % økologisk fodring.

Indtil 1. januar 2022 kan økologiske svineproducenter følge de generelle EU-økologiregler mht. økologisk fodring, dvs. mindst 95% økologisk fodring. EU's økologiregler beskriver, hvilke ikke-økologiske foderkilder der må anvendes.

Brug dansk produceret protein, når det er muligt

Vi opfordrer til, at du sikrer dig, at de ikke-økologiske-proteinkilder er produceret ansvarligt i forhold til bæredygtighed. Det kan du gøre ved at vælge dansk-produceret protein i det omfang, det er muligt, og for udenlandske proteinprodukter sikre dig, at varen er importeret via dansk foderstofforretning som står inde for produktet.
De konventionelle fodermidler, der blev anvendt til økologisk grisefoder, før anbefalingerne om 100% økologisk foder, var blandt andet kartoffelprotein og rapskager. Vi forventer, at det i høj grad bliver disse kilder, der vil fortrænge 5-8% af de økologiske sojakager, som bliver brugt i foderblandingerne. 

Hvad regnes med?

EU's økologiregler skal fortsat overholdes. Ifølge dem må der fodres med 5 % ikke-økologisk protein foder. Andelen af ikke-økologisk proteinfoder beregner du pr. kalenderår i procent af tørstofindholdet i foderet af landbrugsoprindelse. Alt foder af vegetabilsk og animalsk oprindelse undtagen fiskeprodukter betegnes som foder af landbrugsoprindelse. Du må derfor godt bruge fiskemel til dine økologiske grise, uden at regne det med i de 5 % ikke-økologisk proteinfoder.

Derudover skal følgende krav overholdes:

  • Det er en betingelse for brug af ikke-økologisk proteinfoder, at du udarbejder og ajourfører en foderplan, der viser, at den tilladte andel af ikke-økologisk proteinfoder er overholdt
  • Ikke-økologiske fodermidler som klid og strømel må indgå som bærestof i vitamin- og mineralblandinger til svin. Bærestofferne skal regnes med i de 5 % ikke-økologisk proteinfoder
  • Du må ikke bruge foderstoffer, der er fremstillet ved brug af kemiske opløsningsmidler. Du må derfor ikke bruge skråprodukter som sojaskrå, rapsskrå og solsikkeskrå, da de er produceret ved hjælp af organiske opløsningsmidler
  • Du må ikke bruge foderstoffer, der består af, indeholder eller er fremstillet ved brug af genetisk modificerede organismer (GMO) i økologisk jordbrugsproduktion
  • Du må ikke bruge kød- og benmel i økologisk produktion

Vil du vide mere?

Støttet af